Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-05-29 10:55

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 21 har erbjöd bland annat en stora exportordrar, 500-årsfirande av armén och även medaljceremoni för Mali 17.

Annons

Intervju med Matilda Karlsson, ny Sales Director på MilDef

Matilda Karlsson, har nyligen blivit utsedd till Sales Director vid MilDef, ett av Sveriges snabbast växande försvarsföretag. Efter tre år på branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, ska hon nu anta en ny utmaning på MilDef. Försvarssektorn Nyheter träffar henne för en intervju om den nya tjänsten och hennes spaningar om 2023. 
Läs mer!

Hemkomstceremoni för Mali 17

Tidigare i våras avslutades den svenska delen av FN-insatsen Minusma i Mali. Mali 17 avslutade insatsen och ansvarade för att ta hem all materiel. Den 17 maj genomfördes en hemkomstceremoni i Kungliga Tennishallen. Totalt har totalt 5 575 soldater deltagit i den nio år långa insatsen.
Läs mer!

Pål Jonson i Warszawa för försvarsministermöte

Försvarsministern befann sig i Polen för att träffa försvarsministrarna i Norra gruppen. Under dagen talade ministrarna bland annat om säkerhetshot i öster och aktuella frågor inför Natotoppmötet i Vilnius i juli.
Läs mer!

Exensor har levererat Hemvärnets sensorer till FMV

Bertin Exensor har meddelat att bolaget snart levererat samtliga enheter av Flexnet/TMM Buren till FMV. Flexnet är ett buret sensorsystem som ska nyttjas av Hemvärnet. Försvarssektorn Nyheter kontaktade Pontus Agerteg, Nordisk säljchef på Exensor, för en kommentar med anledning av slutleveransen.
Läs mer!

Annons

Polen: förhandlingar att köpa spanings- och ledningsflygplan av Sverige

I samband med försvarsminister Pål Jonsons besök i Warszawa, Polen, för mötet med sina kollegor ur Norra gruppen, skedde också ett bilateralt möte med hans polska motsvarighet. Under samma dag skrev den polska ambassaden på twitter att Polen och Sverige är i långt framskridna förhandlingar att köpa spanings- och ledningsflygplan.
Läs mer!

Tjeckiska regeringen fattar slutgiltigt beslut: totalt 246 Stridsfordon 90

Tjeckiens regering fattat det slutgiltiga beslutet att förvärva Stridsfordon 90. Kontraktet omfattar totalt 246 stycken Stridsfordon 90 MkIV till ett värde av cirka 22 miljarder kronor. Affären genomförs i ett mellanstatligt upplägg där en övergripande avsiktsförklaring om samarbete inom stridsfordonsområdet tidigare har tecknats mellan Tjeckien, Försvarets materielverk och BAE Hägglunds.
Läs mer!

Saab får beställning från Hägglunds för ca 900 msek

Hägglunds har lagt order på siktes- och eldledningsförmåga till Saab för slovakiska Stridsfordon 90. Ordervärdet uppgår till cirka 900 miljoner kronor och leveranser är planerade 2023-2029. Arbetet kommer utföras i både Slovakien och i Sverige.
Läs mer!

Flygvapnet omprioriterar: ställer in årets flygdag

Försvarsmakten har meddelat att årets flygdag, som skulle genomförts på Helikopterflottiljen i Linköping den 26 augusti, kommer att ställas in. Detta görs med anledning av säkerhetsläget och ökat krav på förmågetillväxt från politiken.
Läs mer!

Annons

Combitech tecknar miljardavtal med Försvarets materielverk

Saab har i dag tecknat ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk med ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder kronor. Lejondelen av uppdraget kommer utföras av Saabs dotterbolag Combitech. Ramavtalet omfattar tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstödsystemet LSS Mark.
Läs mer!

Peyman Kia döms till livstids fängelse

Svea hovrätt har i dag fastställt domen mot Peyman Kia till livstids fängelse för grovt spioneri och för obehörig befattning med hemlig uppgift. Peymans yngre bror, Payam Kia, dömdes för grovt spioneri till fängelse i nio år och tio månader i tingsrätten och har sedan tidigare återkallat sin överklagan.
Läs mer!

Fortifikationsverket uppdras påbörja fyra nya garnisoner

Regeringen har beviljat Fortifikationsverket att påbörja arbetet med fyra nya garnisoner. Regementena ifråga är Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund samt Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson ger kommentar till Försvarssektorn Nyheter.
Läs mer!

Initiativ för försvarsinnovation lanseras av regeringen

Regeringen lanserar ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Syftet är att stärka den inhemska försvarsindustrins konkurrenskraft och Sveriges försvarsförmåga. Detta inleds med ett möte den 29 maj där representanter från försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter deltar.
Läs mer!

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?
Klicka här för mer information - Kontakta oss

Dela: