Fortifikationsverket får i uppdrag att påbörja etableringen av fyra nya garnisoner

Publicerad: 2023-05-25 20:01

Regeringen har beviljat Fortifikationsverket att påbörja arbetet med fyra nya garnisoner. Regementena ifråga är Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund samt Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn.

Annons

Riksdagen fastställde i december att regementena skulle återupprättas och de har också redan inrättats, däremot har garnisonerna ännu inte börjat byggas. Investeringen som regeringen beslutade om idag avser omfatta bland annat förvärv av mark och planering för byggnader och andra objekt för verksamhetens behov. Projekteringsarbetet kommer att pågå under en period av två till tre år och garnisonerna bedöms kunna färdigställas och tas i bruk omkring år 2030, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

- Det är glädjande och viktigt för vår framdrift att vi nu kan gå vidare med projektering inför etablering av nya regementsområden i Östersund, Sollefteå, Falun och Kristinehamn. I och med det tar vi, tillsammans med Försvarsmakten, ytterligare ett steg mot att förverkliga Försvarsbeslut 2020 och därmed bidra till ökad försvarsförmåga för Sverige, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson i en kommentar till Försvarssektorn nyheter.

Dela: