Terms of Service

ANVÄNDARVILLKOR 

Här hittar du användarvillkoren för de webbsidor som drivs av Definition Media AB, Lund.. För frågor ber vi dig kontakta info@defintionmedia.se 

Dessutom finner du vår personuppgiftpolicy på våra webbsidor. 

Webbsidan och dess villkor 

1.1 Denna webbsida ägs och drivs av Definition Media AB, Lund. 

1.2 Dessa villkor («Användarvillkoren») gäller för din användning av webbsidan. Genom att besöka och använda webbsidan, är du bunden av de vid varje tidpunkt gällande villkoren för webbsidan. 


Ändring av webbsida och användarvillkor 

2.1 För att förbättra din användning av webbsidan kan Definition Media AB, Lund komma att genomföra ändringar av den. 

2.2 Definition Media AB, Lund förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra sådana förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagningar av information på webbsidan som Definition Media AB, Lund anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Definition Media AB, Lund rätten att göra ändringar i Användarvillkoren. De vid var tidpunkt gällande Användarvillkoren kommer att vara publicerade på våra webbsidor. Genom att fortsätta att använda webbsidan efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna. 


Immateriella rättigheter 

3.1 Allt innehåll på webbsidan ägs, om inget annat anges, av Definition Media AB, Lund. 

3.2 Webbsidans innehåll är skyddat av upphovsrätten, varumärkesrättsliga bestämmelser och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges aldrig vid något tillfälle rätt till att använda webbsidans innehåll på annat sätt än i enlighet med Användarvillkoren. 

3.3 Om inget annat anges, kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbsidan, skriftligt förhandsgodkännande från Definition Media AB, Lund. Undantag görs för tillfällig lagring på datorer eller utskrift för personligt bruk samt om en privatperson eller organisation publicerar länkar från webbplatser ägda av Definition Media AB i sina egna kanaler. 

3.4 Användning av varumärken och logotyper som finns på webbsidan, kräver Definition Media AB, Lund, eller andra berörda rättighetsinnehavares skriftliga förhandsgodkännande. 


Hyperlänkar 

4.1 Vår webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida. 

4.2 Vi har inte någon som helst kontroll över eller påverkan på utformningen av, eller innehållet på webbsidor som tillhandhålles av tredje person. 

4.3 Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken. 

4.4 Eftersom vi inte är ansvariga för integritetshanteringen av dina personuppgifter på tredje persons webbsidor, uppmanar vi dig att läsa igenom de villkor och förutsättningar som gäller avseende din användning av sådana webbsidor. Användning av sidor tillhörande tredje person sker uteslutande på användarens risk. 

Ansvarsbegränsning 

5.1 Definition Media AB, Lund lämnar inga garantier avseende webbsidans funktion eller tillgänglighet. 

5.2 Definition Media AB, Lund garanterar inte heller att den information som finns tillgänglig på webbsidan är korrekt eller fullständig. Detta innefattar information om såväl produkter, tjänster, länkar och erbjudanden samt annan information som anges på webbsidan. 

5.3 Definition Media AB, Lund är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador orsakade av webbplatsens utnyttjande, eller information på webbplatsen, i den utsträckning sådant ansvar inte är en följd av ovillkorlig lagstiftning. 

Säkerhet på webbsidan 

6.1 Definition Media AB, Lund samt våra samarbetsbolag kan komma att använda den information du lämnar i samband med transaktioner på webbsidan. Sådan information inkluderar kredit- och betalningsinformation samt leveransadresser och fakturor. 

6.2 Definition Media AB, Lund vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information du lämnar inom detta område i samband med transaktioner. 

6.3 Definition Media AB, Lund hänvisar till personuppgiftspolicy som finns på av Definition Media AB, Lund kontrollerade webbsidor för information om hur vi behandlar personuppgifter.