Exensor har levererat Hemvärnets sensorer till FMV

Publicerad: 2023-05-23 00:00

Bertin Exensor är ett svenskt dotterbolag till den franska försvarskoncernen Bertin Technologies . I dagarna meddelade bolaget att de snart levererat samtliga enheter av Flexnet/TMM Buren till FMV. Flexnet är ett buret sensorsystem som ska nyttjas av Hemvärnet.

Annons

Försvarssektorn Nyheter kontaktade Pontus Agerteg, Nordisk säljchef på Exensor, för en kommentar med anledning av slutleveransen. 

Vad är det som ni levererat till försvaret? 
Vi har levererat ett antal beståndsdelar ur vårt sensorsystem som vi kallar Flexnet. Det är ett buret system som för Hemvärnets del kommer bestå av två ryggsäckar - en stabsryggsäck och en verkansdel - med tillhörande utrustning. Utrustningen som sådan består av olika sensorer som kopplas upp mot en enhet vilket understödjer hemvärnssoldaten i sina bevakningsuppgifter. 

Hur ser status ut för leveransen just nu? 
Den absoluta merparten är nu levererad till Försvarsmaktens materielverk. FMV tillser nu att allt finns för att Försvarsmakten ska kunna ta det i bruk innan det kommer ut till förbanden.

Vad sker härnäst på Exensor? 
Nu avslutar vi den stora leveransen till Hemvärnet, framåt kommer vi ge stöd till de leveranser vi har till armén. Vi upplever ett stort intresse av våra system och har ökat vår produktionskapacitet i år för att möta kraven på leverans till våra befintliga och nya kunder.

Dela: