Initiativ för försvarsinnovation lanseras av regeringen

Publicerad: 2023-05-26 14:12

Regeringen lanserar ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Syftet är att stärka den inhemska försvarsindustrins konkurrenskraft och Sveriges försvarsförmåga. Detta inleds med ett möte den 29 maj där representanter från försvarsindustrin, näringsliv och myndigheter deltar.

Annons

Syftet med detta och kommande möten under hösten är att identifiera vad som behöver utvecklas för att ytterligare stärka försvarsindustrin i Sverige. Exempel på frågor som kommer att lyftas inom försvarsinnovationsinitiativet är upphandling, Nato, samverkansfaktorer, testbäddar och EU:s finansieringsinstrument. Resultaten av initiativet ska i ett senare skede ligga som grund för konkreta politiska åtgärder, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 25 maj.

Försvarsministern tydlig i sitt budskap

– Ny teknik som tas fram av civila företag för civil användning används också av försvarsindustrin i militära tillämpningar och vice versa. Därför behöver samverkan mellan traditionell försvarsindustri och civilt näringsliv öka för att bibehålla Sveriges position som en av de världsledande nationerna inom innovation och forskning på försvarsområdet. Samtidigt behöver statliga instrument som till exempel upphandling också utvecklas för att främja innovation, säger försvarsminister Pål Jonson i ett pressmeddelandet från Försvarsdepartementet.

Försvarsföretagen välkomnar initiativet

Annons

- Vi välkomnar detta initiativ, då möjligheten att stärka säkerhets- och försvarsförmågan inom forskning- och utvecklingsområdet är något som varit efterfrågat länge och som givet den säkerhetspolitiska utvecklingen är nödvändig för att på sikt kunna stärka konkurrens- och innovationskraften. Samverkan mellan stat och försvarsindustri behöver fördjupas ytterligare, varför den här typen av initiativ där företagen får möjlighet att sitta ner med myndigheter och regeringsföreträdare under ordande former är oerhört värdefullt. Inte minst är det viktigt att även mindre företag som agerar underleverantörer till de större systemhusen också får möjlighet att diskutera sina behov, utmaningar och lösningar. Genom samverkan med företag blir det lättare för regeringsföreträdare att identifiera faktorer som utgör begränsningar och möjligheter för att öka effektiviteten och innovationskraften inom försvarsindustrin, säger Evelina Hedskog, Head of Business Unit Sweden MilDef i en kommentar till Försvarssektorn nyheter.

- Innovation finns hos företag i hela landet, men det behöver gå lättare och snabbare att få fram innovationerna till våra soldater och sjömän. Därför behöver vi nya sätt att arbeta. Regeringens initiativ är här mycket välkommet, eftersom initiativet sätter fokus på behovet av bättre dialog, bättre samordning och ett bättre nyttjande av de resurser Sverige har på området, konstaterar Robert Limmergård, generalsekreterare vid Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

- Vi på SME-d är positivt inställda till försvarsministerns initiativ för att främja en snabbare och mer effektiv försvarsinnovation. Vi anser att en stark försvarsindustri är av stor vikt för Sverige, särskilt med tanke på dagens globala utmaningar. Under vår träff den 10 maj 2023 betonade försvarsministern vikten av detta.
Som ordförande för SME-d ser jag fram emot att tillsammans med våra medlemmar bidra till en djupare samverkan mellan det civila näringslivet och det militära. Alla som arbetar inom försvars- och säkerhetssektorn brinner för att stärka Sveriges försvarsförmåga och öka konkurrenskraften inom försvarsindustrin. Detta kommer att skapa positiva synergier och bevara Sveriges position som en ledande nation inom försvarsinnovation och forskning. Vi är mycket intresserade av att samarbeta med relevanta parter för att utveckla effektiviteten, till exempel genom att förbättra upphandlingsprocesser som främjar innovationer. Vi vill också påbörja en administrativ ”skottfältsröjning” av hinder och fokusera på möjligheter för att öka effektiviteten och innovationskraften inom försvarsindustrin, säger Jaime Rico, ordförande vid The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security (SME-d).


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?
Klicka här för mer information - Kontakta oss

Annons

Dela: