Tjeckisk order underskriven: totalt 246 Stridsfordon 90

Publicerad: 2023-05-24 17:05

Idag har Tjeckiens regering fattat det slutgiltiga beslutet att förvärva Stridsfordon 90. Kontraktet omfattar totalt 246 stycken Stridsfordon 90 MkIV till ett värde av cirka 22 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från FMV.  

Annons

Affären genomförs i ett mellanstatligt upplägg där en övergripande avsiktsförklaring om samarbete inom stridsfordonsområdet tidigare har tecknats mellan Tjeckien, Försvarets materielverk (FMV) och BAE Hägglunds. Vidare har en mellanstatlig överenskommelse tecknats av Försvarets materielverk (FMV) om bland annat stöd under leveransskedet samt erfarenhetsutbyte och samarbete gällande utbildning, nyttjande, drift och fortsatt utveckling av stridsfordon 90-systemet, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet. 

– Jag är övertygad om att stridsfordon 90 är rätt val även för Tjeckien. Tjeckiens anskaffning öppnar upp för ytterligare samarbeten inom försvarsområdet mellan Sverige och Tjeckien i enlighet med det bilaterala avtal som tidigare tecknats mellan länderna. Jag ser med tillförsikt fram emot det fördjupade samarbetet inom stridsfordonsområdet. Det kommer att vara till stor nytta även för den svenska Försvarsmakten, säger försvarsminister Pål Jonson i samma pressmeddelande från Försvarsdepartementet.

- Tjeckien och dess armé kommer i och med detta avtal att nyttja stridsbeprövade fordon med en branschledande kombination av eldkraft, rörelse och skydd samt en stor potential att vidareutvecklas. Avtalet innebär också en stor vinst för den tjeckiska industrin som kommer att vara märkbar i årtionden framöver, säger Tommy Gustafsson-Rask, vd vid BAE Systems Hägglunds i ett pressmeddelande från bolaget.

– Vi välkomnar ytterligare en medlem i det framgångsrika CV90 User Group-samarbetet. När flera länder nyttjar och utvecklar ett system tillsammans ger det stora fördelar för alla brukare, såsom ökad förmåga, ökad tillgänglighet, ökade möjligheter till operativt samarbete och allt till lägre kostnader, säger Joakim Wallin, chef för FMV:s exportverksamhet i pressmeddelandet från FMV.

Dela: