Combitech tecknar miljardavtal med Försvarets materielverk

Publicerad: 2023-05-25 16:23

Saab har i dag tecknat ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk med ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder kronor. Lejondelen av uppdraget kommer utföras av Saabs dotterbolag Combitech. Ramavtalet omfattar tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstödsystemet LSS Mark, enligt pressmeddelanden från Combitech och FMV.
 
LSS Mark är arméns taktiska ledningsstödsystem och ska rullas ut tiotusentals olika plattformar. FMV ansvarar för att utveckla, anskaffa, uppdatera samt installera LSS mark i allehanda fordon och staber i försvaret. FMV har därför beslutat att hämta in extern leverantör för att understödja i det arbetet. Arbetet kommer att styras, ledas och levereras från flera olika platser i Sverige av Combitech. Avtalet sträcker sig över tio år och har ett värde på cirka 1,2 miljarder kronor.

Annons

– Vår del av leveransen till LSS Mark kommer att fortsätta stärka den svenska arméns ledningsförmåga under många år framöver. Det här kommer generera många arbetstillfällen och möjligheter för både befintliga och nya medarbetare i hela landet att bidra till det här viktiga arbetet att bygga samhällets motståndskraft, säger Mikael Krusenberg, chef för Combitechs division Security solutions i Combitechs pressmeddelande.

– Vi är oerhört nöjda med att ha gått i mål med denna upphandling, som varit tidskrävande och komplex. Nu har vi en industripartner som i många avseenden ska kunna ta ett större ansvar och agera som FMV:s förlängda arm. Med Saab som partner förbättras våra möjligheter att leverera och vidmakthålla den förbandsledningsförmåga som Försvarsmakten efterfrågar, säger Magnus Ernfors, programchef LSS Mark, FMV i myndighetens pressmeddelande.

Dela: