Hemkomstceremoni för Mali 17

Publicerad: 2023-05-22 11:47

Tidigare i våras avslutades den svenska delen av FN-insatsen Minusma i Mali. Mali 17 avslutade insatsen och ansvarade för att ta hem all materiel. Den 17 maj genomfördes en hemkomstceremoni i Kungliga Tennishallen. Totalt har totalt 5 575 soldater deltagit i den nio år långa insatsen.

Annons

ÖB Micael Bydén, fanvakt ur Livbataljonen och Livgardets dragonmusikkår deltog vid ceremonin. Anhöriga och kamrater fick närvara för att hedra de hemkomna. Livgardet ansvarade för uppsättandet av Mali 17, som bestod av personal från över 20 olika enheter från Försvarsmakten. Mali 17:s uppdrag var bland annat bestod i att packa ihop och skicka hem all den materiel som använts för insatsen i landet, enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten den 17 maj.

Försvarsminister Pål Jonson inledde ceremonin och tackade förbandet för det jobb de gjort, 106 soldater tilldelades Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Sverige har bidragit till Minusma under nio år med bland annat underrättelseenheter och skyttekompanier. Därutöver har även generallöjtnant Dennis Gyllensporre varit styrkechef för hela Minusma-insatsen mellan 2018-2021, enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 17 maj.

Dela: