Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-05-02 09:37

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vi summerar vecka 17 med stora beställningar till försvarsindustrin, breddad civilplikt och en pågående granskning av Säpo. Nedan presenteras en överblick av veckans händelser.

Annons

Tyskland beställer 227 stycken bandvagnar från BAE Hägglunds för cirka 400 miljoner dollar.

Den nya ordern avser bandvagnar för trupptransport och tre nya varianter utvecklade specifikt för tyskarna. Det här kommer säkra Tysklands tillgång till dessa fordon för årtionden framåt, säger Tommy Gustafsson-Rask, vd på BAE Systems Hägglunds.
Läs mer!

Utrikesministern mötte ambassadpersonalen på Arlanda

Tidigt i tisdags morse anlände den svenska ambassadpersonalen med familj på Arlanda efter en tumultartad resa från Khartoum, Sudan. På flygplatsen möttes de bland annat av utrikesminister Tobias Billström och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.
Läs mer!

Amerikanska flottan köper träningsutrustning av Saab

U.S. Naval Undersea Warfare Center Division har beställt utrustning till ett värde av 100 miljoner SEK för träning av sonaroperatörer. Tillverkningen sker i Saabs nya produktionsanläggning i Rhode Island, USA.
Läs mer!

Riksrevisionen inleder granskning av Säpo

Under senare år har Säkerhetspolisen fått en viktigare roll och allt mer i anslag och personal. Ingen myndighet förutom Riksrevisionen har mandat att granska Säkerhetspolisens hela verksamhet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande från den 24 april.
Läs mer!

Annons

US Army beställer programmerbar spränggranat av Saab

Genom ett ramavtal, har US Army beställt den programmerbara spränggranaten modell HE 448 till granatgeväret Carl-Gustaf för 10 miljoner dollar. Granaten har en effektiv räckvidd upp till 1 500 meter och kan programmeras att explodera med luftbrisad.
Läs mer!

Försvarshögskolorna i Sverige och Finland inleder samövningen Tejo 23

Svenskar och finländare har i en veckas tid haft workshops och föreläsningar inför det krigsspel som nu inleds i Stockholm och Helsingfors. Hälften av de finska officerarna är i Stockholm och hälften av de svenska är i Helsingfors, med tolv fiktiva högkvarter i respektive ställe.
Läs mer!

Regeringen: FRA huvudman för Nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen meddelar i en debattartikel på Dagens Nyheter att Försvarets radioanstalt, FRA, kommer bli huvudman för Nationellt cybersäkerhetscenter. Detta ska alltså ersätta nuvarande ordning där fyra myndigheter haft delat ansvar. Därutöver meddelas även att ett särskilt sändebud för internationella cyberfrågor ska utses inom kort.
Läs mer!

Breddning av civilplikten ska utredas

Regeringen kommer ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på ett system för personalförsörjningen, som omfattar allmän tjänsteplikt och civilplikt.
Läs mer!

Annons

Oscar Jonsson vinner Sveriges kommunikatörers hederspris 2023

I veckan delade medlemsorganisationen Sveriges Kommunikatörer ut Stora Kommunikationspriset i sex kategorier, varav krigsvetaren Oscar Jonsson vann hederspriset tillsammans med Julia Agha, vd på mediehuset Alkompis.
Läs mer!

Evakueringsinsatsen i Sudan är nu avslutad

Den svenska delen av evakueringsinsatsen i Sudan är nu över, även om andra nationer fortsatt upprätthåller luftbron ut ur landet. Totalt genomförde Försvarsmakten sju flygningar och cirka 100 svenskar har evakuerats under dagarna.
Läs mer!

BAMSE sköts skarpt på Gotland

Den 24 april genomförde Försvarsmakten för första gången en skarpskjutning med robotsystem 23 (RBS 23), även kallad BAMSE, på Tofta skjutfält. FMV sköt upp en målrobot som sedan upptäcktes av en spaningsradar 90 och sköts ner av eldenhet 23. Skytten och eldstridsledaren var inkallade på krigsförbandsövning och hade gjort sin värnplikt under utbildningsåret 2021/2022. 
Läs mer!

Försvarshögskolans nya ordförande utsedd

Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och externa ledamöter i universitets- och högskolestyrelser för perioden 1 maj 2023-30 september 2024. För Försvarshögskolan blev Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland, ny ordförande. 
Läs mer!

Annons

HMS Artemis levererad till FMV

Sveriges nya signalspaningsfartyg, HMS Artemis, har överlämnats av Saab Kockums till Försvarets materielverk. Fartyget ska ersätta HMS Orion som tjänstgjort i nästan 40 år. Innan fartyget kan tas i bruk ska Försvarets radioanstalt (FRA) utrusta fartyget med signalspaningsutrustning.
Läs mer!

Dela: