BAMSE sköts skarpt på Gotland

Publicerad: 2023-05-01 20:15

Den 24 april genomförde Försvarsmakten för första gången en skarpskjutning med robotsystem 23 (RBS 23), även kallad BAMSE, på Tofta skjutfält. Detta enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

Annons

RBS 23 är ett vapensystem bestående av en robotvagn med en lavett monterad uppe på med plats för sex robotar och en sensorplattform med eldledningsradar och IR-kamera installerad på en fällbar mast. I vagnen finns även ett personalutrymme för två operatörer. Räckvidden för robotarna uppgår till 20 kilometer. Systemet kan även understödjas av separata spaningsradarenheter. RBS 23 utvecklades ursprungligen på 90-talet och kallades då Bofors Advanced Missile System Evaluation eller BAMSE förkortat.

Skarpskjutningen genomfördes på Tofta skjutfält, där Försvarets Materielverk (FMV) sköt upp en målrobot. Målroboten upptäcktes sedan av spaningsradar 90 och sköts ner av en eldenhet 23, enligt information från Försvarsmakten. Skytten och eldstridsledaren var inkallade på krigsförbandsövning och hade gjort sin värnplikt under utbildningsåret 2021/2022.

– Jag är oerhört stolt över de förmågor som vi har i Sverige. Det finns en hög grad av professionalitet bland soldater och officerare, och det här är teknik som är byggd och framtagen i Sverige. Vi har en industri som kan leverera teknik i världsklass, sa ställföreträdande arméchefen brigadgeneral Anders Svensson som närvarade vid skarpskjutningen.

– Genom skarpskjutningen bekräftar vi vår luftvärnsförmåga på Gotland. Vi visar att vi kan göra exakt det vi ska, nämligen att skjuta ner fientligt flyg och andra luftfarkoster, sa Luftvärnsregementets chef överste Mikael Beck, som också var övningsledare för skarpskjutningen.

Dela: