Försvarssektorn i Almedalen: Onsdag 26 juni

Publicerad: 2024-06-26 12:10

Almedalsveckan fortsätter i högt tempo. Totalt erbjuds uppemot 2 100 seminarier, paneldiskussioner och debatter utspridda över fem dagar, varav nästan 200 med sökordet försvar. Försvarssektorn Nyheter kommer varje dag att presentera de evenemang vi tror intresserar er mest.

Annons

10:15 - 11:00 Människan bakom uniformen – existentiella och moraliska perspektiv i framtida konflikter

Ärkebiskopen Martin Modéus och Marinchef Ewa Skoog Haslum möts i samtal arrangerat av Svenska Soldathemsförbundet och diskuterar frågor som:
Hur rustas Försvarsmaktens personal – moraliskt och existentiellt – inför att möta en eventuell angripare i en framtida konflikt som inte följer gängse konventioner och krigets lagar? Och vilken roll och röst har kyrkan i dessa frågor – som kristen praktik och bärare av etiska värden och som en del i det civila försvaret – före, under och efter en konflikt?
Plats: Klinttorget 4 (Gotland Soldathem)
Läs mer!

11:45 - 12:30 Sverige rustar för NATO – ett hinder eller katalysator för samhällets digitala omställning?

Hur påverkar NATO-medlemskapet Sveriges digitalisering? Vilka blir kraven på att öka vår digitala motståndskraft? Men kan även NATO-samarbetet bli en katalysator för ökad innovationskraft som inte bara gör Sverige säkrare – men också mer konkurrenskraftigt?

Medverkande:
Thomas Nilsson, C MUST
Anders Olsson, VD, Telia Sverige
Staffan Åkesson, CTO, Telia Sverige
Jenny Elfsberg, Direktör & avdelningschef för innovationsledning, Vinnova
Anders Borg, Investerare, rådgivare & fd Finansminister
Rachel Samrén, Senior Advisor (moderator), Rasmussen Global

Plats: Klinttorget 4 (Gotland Soldathem)
Läs mer!

Annons

14:00 - 15:00 Kommunikation om krisen eller kriget kommer

Från arrangören: Hur använder svenska myndigheter kommunikation som ett redskap för att nå fram? Lyssnar allmänheten till myndigheter idag och hur påverkar människors nya kommunikationsmönster möjligheterna att nå fram?

Medverkande:
Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Anna Lihr, kommunikationsdirektör, Trafikverket
Linda Corsvall, kommunikationsdirektör, Socialstyrelsen
Anna Siverstig, kommunikationsdirektör, Försvarsmakten

Plats: fartyg, Trafikverket, (kajplats nr 4 på Holmen)
Läs mer!

14:00 - 14:45 Hur påverkas medias oberoende under krig?

Från arrangören: Trots stora påfrestningar har det ukrainska public service-bolaget Suspilne lyckats upprätthålla sin verksamhet under hela kriget. Vilka slutsatser går det att dra av de ukrainska erfarenheterna och går de att applicera på Sverige och svenska förhållanden? Hur påverkas medias oberoende under krig? Går det att lita på nyhetsrapporteringen?

Annons

Medverkande:
Erik Blix, Journalist, moderator, Sveriges Radio
Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten
Mykola Chernotytskyi, VD, Suspilne Ukraine
Andriy Taranov, Stabschef, Suspilne Ukraine
Cilla Benkö, VD, Sveriges Radio

Plats: Adelsgatan 39 (Folkets Bio, Biosalongen)
Läs mer!

15:00 - 15:50 Hur löser vi kompetensförsörjningen i det nya säkerhetsläget?

Från arrangören: Vi måste ta hänsyn till den ökade efterfrågan, höjda krav och den höjda statusen som kan leda till en positiv inverkan på rekryteringen, men också till förändringar i lönenivåer och arbetskraftens dynamik. Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för att möta kraven från NATO och vårt totalförsvar?

Medverkande:
Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande i Totalförsvarsstiftelsen, Totalförsvarsstiftelsen
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör, FMV - Försvarets materielverk
Marcus Andersson, VD, Future Place Leadership
Li Ljungberg, Näringspolitisk expert inom talangattraktion, Teknikföretagen
Helena Wäreby, Vice President, Head of HR på Business Area Dynamics, Saab
Olle Ytterberg, Senior Advisor Public Affairs, Combitech Sverige
Lena Gillström, VD, BAE Systems

Annons

Plats: Nygatan 1, (Greater Örebro Arena)
Läs mer!

Barn, unga och försvar

Flera seminarier behandlar frågor om unga i försvarssektorn.

Sveriges Elevkårer tar initiativ till ett strategiskt samtal om ungas roll i framtidens totalförsvar. Panelen diskuterar bland annat följande frågor: - Vilken är den främsta rollen unga kan spela i framtidens totalförsvar? - Hur kan ungas roll i totalförsvaret vara del av utbildningssystemet?
Pliktrådet konstaterar att hittills har värnpliktiga inte på pliktmässig grund kunnat beordras att deltaga i insatser i utlandet. Med Sveriges medlemskap i NATO kan läget förändras enligt Nordatlantiska föredraget, och ställer frågan till vilken grad ska medlemskapet i NATO påverka de värnpliktiga i en fredssituation?
Bris samlar till panelsamtal för att diskutera frågan hur säkerställer vi barns rätt till stöd när kriget eller krisen kommer?

Försvarsmedicin

OneMed och OperationAid har öppnat gemensam yta där grundaren Elly Reinolds som tillsammans med sjukvårdare från Ukraina berättar & visar sjukvårdsscenarion, delar med sig av krisberedskap & kunskap för ett starkare civilt försvar. Tillsammans med OneMed förs frågan kring hur svensk hälso- & sjukvård kan höja sin beredskap & skapa en robust materielförsörjning.
Sveriges Läkarförbund arrangerar samtal med bland annat Generalläkare Claes Ivgren, där de diskuterar frågor som Vad innebär det svenska Nato-medlemskapet för svensk sjukvård? och Vilka krav ställs och är vi beredda på att leva upp till dem?
Dagens Medicin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset möts med panelister under temat Universitetssjukhusens särskilda roll för robust sjukvård i Nato. Hur ska man balansera den dagliga planerade vården och det normala inflödet av akutpatienter med en helt ny ström av krigsskadade personer? Vem prioriterar vad som ska göras?

Annons

Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF

MPF arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan bland annat inom områdena motståndskraft och försvarsvilja. Ukraina är ett tema som löper genom dagens seminarier som även har flera ukrainska panelister.
Plats: Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård).
Läs mer!

Aerospace Almedalen

Under onsdagen är det dags för Aerospace Almedalen, arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Arenan är ett samarbete mellan bland annat GKN, Luftfartsverket och Saab.
Plats: Strandvägen 4 (Strands veranda)
Läs mer!

Kustbevakningens KBV 002 Triton i Visby hamn

Fartyget är öppet för besök till och med torsdag under eftermiddagarna. Triton är ett av tre av Kustbevakningens fartyg i 001-serien och är ett av myndighetens största. Ombord kan du träffa besättningen och prata om Kustbevakningens uppdrag och hur myndigheten är som arbetsplats.
Plats: Visby Hamn
Läs mer!

Försvarsmaktens HMS Belos

Ombord HMS Belos arrangerar Försvarsmakten föreläsningar med Överbefälhavare Michael Bydén klockan 10:30-11:15 och en klockan 12:30-13:10 samt en föreläsning klockan 16:30-17:15 med temat Försvarsambitioner inom rymddomänen? med Ella Karlsson, Chef rymdenheten och astronauten Marcus Wandt.
Plats:
Visby Hamn
Läs mer!

Annons

Dela: