HMS Artemis levererad till FMV

Publicerad: 2023-05-02 08:26

Sveriges nya signalspaningsfartyg, HMS Artemis, överlämnades av Saab Kockums till Försvarets materielverk (FMV) den 28 april. Fartyget ska ersätta HMS Orion som tjänstgjort i nästan 40 år.

Annons

Det nya fartyget har flera fördelar jämfört med hennes föregångare, bland annat bättre manöveregenskaper och bättre boendemiljö, därutöver finns även sensorutrustning för marin underrättelseinhämtning. HMS Artemis mäter 74.6 meter i längd och 14 meter i bredd och har 35 hytter med 40 sängplatser. Nivån av störande signaler som fartyget ger ifrån sig minskat tack vare förbättrad elektromagnetiska kompatibilitet. Innan fartyget kan tas i bruk ska Försvarets radioanstalt (FRA) utrusta fartyget med signalspaningsutrustning.

– Med Artemis kommer Sverige ha ett modernt fartyg med bättre arbetsmiljö för personalen och bättre signalspaningsförmåga. FMV:s fokus är nu att så snabbt som möjligt färdigställa och överlämna fartyget till Försvarsmakten, säger Patric Hjorth, chef för marinmateriel på FMV i myndighetens pressmeddelande.

- Varvet i Karlskrona levererar nu det första fartyget sedan Saab tog över Kockums för tio år sedan. Dagens överlämning är ett kvitto på att Sverige har återtagit förmågan att utveckla och bygga fartyg och båtar i världsklass, säger Mats Wicksell vd Saab Kockums i ett pressmeddelande från Saab.

Dela: