Riksrevisionen inleder granskning av Säpo

Publicerad: 2023-04-27 11:13

Till följd av ett försämrat omvärldsläge samt problem med kriminalitet och ordningsstörningar inom Sverige har Säkerhetspolisen (Säpo) under senare år fått en ännu viktigare roll. Ingen myndighet förutom Riksrevisionen har mandat att granska Säkerhetspolisens hela verksamhet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande från den 24 april.

Annons

Riksrevisionen har nyligen släppt ett pressmeddelande där de informerar om sin avsikt att granska säkerhetstjänsten och dess verksamhet. Även om myndigheten är sparsam med informationen, betonade Riksrevisionen att de aldrig tidigare har genomfört en granskning av verksamheten i stort. Riksrevisionen har för avsikt att granska effektiviteten i Säpos verksamhet.

Dela: