Evakueringsinsatsen i Sudan avslutad

Publicerad: 2023-04-28 09:37

Den svenska delen av evakueringsinsatsen i Sudan är nu över, även om andra nationer fortsatt upprätthåller luftbron ut ur landet. Totalt genomförde Försvarsmakten sju flygningar och cirka 100 svenskar har evakuerats under dagarna.

Annons

I går kväll avslutades den svenska delen av den militära evakueringsoperationen i Sudan, meddelade statsminister Ulf Kristersson på en presskonferens från Regeringskansliet den 27 april. Andra länder kommer att upprätthålla luftbron och där kan svenskar fortfarande omfattas. De svenska planen har evakuerat drygt 160 personer varav 60 svenskar, fortsätter statsministern.

Försvarsminister Pål Jonson riktar ett "särskilt varmt tack till Försvarsmaktens personal, soldater och officerare som genomfört insatsen", på sin Twitter, och meddelar att Försvarsmakten har evakuerat totalt 160 personer under sju flygningar.

I en artikel på Utrikesdepartementets hemsida, säger utrikesminister Tobias Billström att "även om Försvarsmaktens uppdrag avslutats fortsätter Utrikesdepartementets arbete med att konsulärt bistå de svenskar som fortsatt befinner sig i Sudan. Det sker på olika sätt och arbetet bedrivs av departementet och ambassaden, som tillfälligt lokaliserats i Stockholm [...]. Andra länder upprätthåller ännu luftbron ut ur Khartoum och det finns flyg ut ur landet. Hur länge det består och om nya möjligheter att ta sig ur Sudan etableras är emellertid svårt att svara på. Vår konsulära enhet informerar löpande svenskar på plats om de möjligheter som står till buds."

– Jag är mycket stolt över alla de som bidragit i den här operationen på olika sätt och beslutsamt arbetat för att sätta människor i säkerhet, säger Carl-Johan Edström, chefen för operationsledningen i en intervju på Försvarsmaktens hemsida.

– Det har varit ett sammansatt förband med ett antal olika resurser och förmågor som bidragit till handlingsfrihet och styrka genom hela operationen, säger Mattias Ottis, ställföreträdande förbandschef på Skaraborgs flygflottilj F 7 som varit styrkechef på plats, i samma artikel.

Dela: