Breddning av civilplikten ska utredas

Publicerad: 2023-04-27 18:11

Den 26 april besökte statsminister Ulf Kristersson och minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, MSB Sandö. I samband med besöket hölls en presskonferens där statsråden meddelade att regeringen kommer ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på ett system för personalförsörjningen som omfattar allmän tjänsteplikt och civilplikt. Detta framgår av ett pressmeddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Annons

Idag finns det ett så kallat snabbspår för att kunna vidareutbilda drygt 2 500 personer inom kommunal räddningstjänst inom räddningstjänst i krig. Regeringen tillsätter utredningen för att analysera och ge förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas. Statsråden klargör att utredningen inte påverkar personer som omfattas av snabbspåret, vilket MSB meddelar att de arbetar på att genomföra från hösten 2024.

– Syftet är att utredaren ska föreslå en långsiktig hållbar personalförsörjning av det civila försvaret, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Utredaren ska också analysera förutsättningarna för att säkerställa det civila försvarets personalbehov vid höjd beredskap genom allmän tjänsteplikt och civilplikt, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

– Beslutet är ett steg i rätt riktning i det fortsatta arbetet av utvecklingen och uppbyggnaden av Sveriges civila försvar och är ett viktigt bidrag till ett starkare totalförsvar, säger Cecilia Looström, MSB:s avdelningschef för räddningstjänst och olycksförebyggande.

Dela: