Försvarshögskolorna i Sverige och Finland inleder samövningen Tejo 23

Publicerad: 2023-04-27 11:42

Svenskar ur högre officersprogrammet och finländare ur högre stabsofficerskursen och generalstabskursen har i en veckas tid haft workshops och föreläsningar inför det krigsspel som nu inleds i Stockholm och Helsingfors. Enligt en artikel på svenska Försvarshögskolans hemsida är hälften av de finska officerarna i Stockholm och hälften av de svenska i Helsingfors med tolv fiktiva högkvarter i respektive ställe.

Annons

Officerarna representerar Nato i ett fiktivt övningsscenario där den geografiska ytan av Sverige och norra Finland istället utgörs av de tre fiktiva länderna Northland, Midland och Southland. Där ska de bistå Southland från sina respektive högkvarter, genom att hjälpa regeringen att återupprätta territoriell integritet och säkerhet för befolkningen.

– Officerarna ska hantera en typ av konflikt som påminner om Bosnien under 90-talet eller Afghanistan, där du inte har suveräna nationer i krig, utan det snarare är Nato mot ett antal irreguljära förband och aktörer. Olika stridskrafter och förmågor ska användas för att få bästa operativa effekt – under en viss stress – samtidigt som de lär sig Natos stabsmetodik säger Magnus Bodén, överstelöjtnant, lärare på Försvarshögskolan och övningssamordnare för Tejo 23 i artikeln.

Utöver stabsmetodik är även ett fokus att knyta band över Östersjön och lära sig förstå varandras kulturer. ”Vi får ett bättre samarbete med våra finska kollegor och bättre förutsättningar tillsammans inom Nato. Det är det jag hoppas på” säger Magnus.

Dela: