Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2024-06-17 14:02

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 24 erbjöd bland annat lansering av Bofors nya luftvärnssystem, Nederländerna köper granatkastarbandvagn samt krönika av Michael Diamant.

Annons

Andreas Wiman ny styrelseledamot och partner i Flexotrap

Den svenska skjutbaneaktören Flexotrap AB meddelar att Andreas Wiman valt att ansluta till bolaget som partner och styrelsemedlem. Andreas Wiman kommer inom ramen för sitt partnerskap i huvudsak stötta bolaget med finansiering och rådgivning för bolagets fortsatta affärsutveckling.
Läs mer!

Näringslivsrådets möte: Lärdomar från Ukraina i fokus

Tisdag den 11 juni genomförde det tvärsektoriella Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap en skrivbordsövning i samarbete med Försvarshögskolan (FHS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Läs mer!

Sveriges Radio presenterar årets sommarpratare

Vad är väl en sommar utan P1:s sommarprat? Försvarssektorn Nyheter har valt ut några av årets sommarvärdar som vi tror intresserar er allra mest. Bland namnen finns Sveriges Natoförhandlare, Oscar Stenström, och Carl Bildt.
Läs mer!

Nederländerna köper GRKPBV 90 Mjölner

Det nederländska försvarsministeriet meddelar att de kommer att förvärva in 20 stycken Granatkastarbandvagn 90 (Mjölner) från BAE Systems Hägglunds. De första vagnarna ska vara ute på förbanden 2028. Nederländerna blir därmed det andra landet, efter Sverige, som förvärvar vapensystemet.
Läs mer!

Annons

W5 omorganiserar och anställer nya chefer

W5 Solutions har infört en ny organisationsstruktur med tre affärsområden: Training, Power och Integration. Detta syftar till att främja tillväxt och effektivitet. Fyra nya chefer har också tillsatts i samband med förändringen.
Läs mer!

Bofors lanserar Tridon Mk2

BAE Systems Bofors lanserar Tridon Mk2, ett nytt 40 mm luftvärnssystem. Systemet är designat för att skydda mot moderna luftburna hot, inklusive drönare, och baseras på Bofors 40 mm automatkanon L/70.
Läs mer!

Tutus mobiltelefoner godkända av Nato

Tutus meddelar att deras säkra smartphone, Färist Mobile, har erhållit godkännande från Nato. Färist Mobile är en Android-baserad smartphone som skyddar känslig information med kryptering.
Läs mer!

AFRY tecknar ramavtal med FMV

AFRY har ingått ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) för konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhet samt ackreditering av IT-system. Det uppskattade ordervärdet för avtalet är 15 miljoner kronor per år i tre år, med option på ytterligare fyra år.
Läs mer!

Annons

FSN Perspektiv: "Ett djärvt försvar bygger klassiskt"

Michael Diamant är urbansociolog och grundare av Arkitekturupproret. I FSN Perspektiv argumenterar Diamant för att klassiska byggnader inte bara är vackra utan också hållbara, eftersom allmänheten vill bevara dem för framtida generationer.
Läs mer!

Bertin Exensor tecknar ramavtal med FMV för TMM-system

Bertin Exensor, ett svenskt dotterbolag till den franska teknikkoncernen Bertin Technologies, har tecknat ett betydande ramavtal med Försvarets materielverk (FMV). Avtalet avser leverans av fler TMM (Taktiskt Modulärt Marksensorssytem) i samtliga konfigurationstyper och markerar en viktig milstolpe för företaget.
Läs mer!

Flygvapnet avvisade ryskt stridsflyg

Flygvapnets incidentberedskap avvisade under fredagseftermiddagen ryskt stridsflyg från svenskt territorium öster om Gotland.
Läs mer!

Dela: