AFRY tecknar ramavtal med FMV

Publicerad: 2024-06-14 08:21

AFRY har ingått ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) för konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhet samt ackreditering av IT-system. Det uppskattade ordervärdet för avtalet är 15 miljoner kronor per år i tre år, med option på ytterligare fyra år.

Annons

─ Att kunna skapa säkra och tillförlitliga militära IT-system är av stor vikt för att Försvarsmakten ska kunna lösa sitt uppdrag. Vi är stolta över att vara med och bidra till att öka förmågan inom processer för IT- och informationssäkerhet, säger Filip Enander, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY, i ett pressmeddelande från bolaget.

AFRY:s nya ramavtal med FMV omfattar konsulttjänster inom avtalsområdet Företrädarroller, vilket innefattar ackrediteringsledare, metodföreträdare för informationssäkerhetsdeklarationsprocessen (ISD) och kravföreträdare ISD.

Dela: