Andreas Wiman ny styrelseledamot och partner i Flexotrap

Publicerad: 2024-06-11 07:30

Den svenska skjutbaneaktören Flexotrap AB meddelar att Andreas Wiman valt att ansluta till bolaget som partner och styrelsemedlem. Andreas Wiman kommer inom ramen för sitt partnerskap i huvudsak stötta bolaget med finansiering och rådgivning för bolagets fortsatta affärsutveckling. Att Andreas Wiman ansluter till bolaget är en del av det svenska cleantech-företagets satsning på uppskalning.

Annons

Andreas har 30 års erfarenhet från försvars- och säkerhetssektorn där han haft flera nyckelpositioner i Försvarsmakten och i ledande befattningar vid bland annat Eltel Networks, Mildef, Defcon Solutions och Infra Group Nordic. Andreas driver idag investmentbolaget NXT Phase AB och är en av grundarna till försvars- och säkerhetsfonden Finserve Global Security Fund.

- Andreas gedigna bakgrund från myndighetsupphandlingar och finansiering inom försvars- och säkerhetssektorn ger oss utökad förmåga att expandera vårt erbjudande och växa både på den svenska och den utländska marknaden, säger Elias Mibesjö, VD och medgrundare av Flexotrap AB.

Flexotrap AB grundades 2023 efter att tekniken utvecklats och testats i fem år för att möta miljökrav och regelverk i både civila och offentliga sammanhang.

- Jag ser mycket fram emot att börja bidra till Flexotraps kommersiella utveckling. Produkten är mobil och skalbar samtidigt som den är lösningen på de relaterade miljöutmaningar som myndigheter, föreningar och privata aktörer står inför, avslutar Andreas Wiman.

Andreas Wiman startade sitt engagemang den 29 maj.

Dela: