Näringslivsrådets möte: Lärdomar från Ukraina i fokus

Publicerad: 2024-06-14 08:40

Tisdag den 11 juni genomförde det tvärsektoriella Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap en skrivbordsövning i samarbete med Försvarshögskolan (FHS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Annons

Enligt en artikel på regeringens hemsida var målet med övningen att ge en inblick i näringslivets utmaningar i en krigssituation, samt generera insikter som Näringslivsrådets deltagare kan arbeta vidare med för att öka förmågan och stärka motståndskraften i den egna organisationen.

Fokus låg på utmaningar kopplade till arbetskraftsbrist, behovet av snabba innovativa civila och militära lösningar samt företagens roll då försörjningskedjor utmanas.

– Det är viktigt att vi här och nu kan dra rätt slutsatser från det krig som utspelas i Ukraina, för att på hemmaplan kunna stärka vår förmåga att agera om Sverige skulle drabbas, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Näringslivsrådet ska bidra till att förbättra privat-offentlig samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Näringslivsrådets nästa möte sker den 15 oktober och då är temat försörjningsberedskap inom livsmedel.

Näringslivsrådet inrättades av regeringen i början av 2023 som ett forum för informationsutbyte i frågor som rör totalförsvar och krisberedskap och som är av gemensam vikt för näringsliv, stat och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Övriga ledamöter i rådet kommer från:

Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten beroende på vilka områden som diskuteras.

Dela: