Första mötet i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Publicerad: 2023-03-31 11:14

Regeringen uppger på sin hemsida att det den 29 mars hölls ett möte för det näringslivsråd som ska bidra till att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Enligt regeringens hemsida beskrev Överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), omvärldsläget ur det militära respektive civila perspektivet.

– Det har funnits ett stort intresse hos näringslivet att aktivt delta i totalförsvarsplaneringen och det har länge efterfrågats ett forum för informationsutbyte och samverkan. På det här första mötet har vi skapat oss en bild av vad deltagarna ser som några av de viktigaste frågorna om hur näringslivet kan engageras i uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Carl-Oskar Bohlin.  

Annons

Civil och militär lägesbild

Överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), beskrev omvärldsläget vad gäller den militära respektive civila lägesbilden.

– Vi ser att det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats i en snabbare takt än vad förmågan i det svenska civila försvaret har vuxit under de senaste åren. Vi behöver öka vår sense of urgency, öka takten och uppmuntra lokala och regionala initiativ till samverkan mellan privata och offentliga aktörer, säger Carl-Oskar Bohlin. 

–  Det viktiga är att få i gång engagemanget hos näringslivet och att de får ställa sina frågor, att vi påbörjar dialogen, oavsett om det handlar om att öka robustheten, säkra drivmedel eller diskutera arbetsrättsliga frågor, säger han.

Annons

Vägledning för krigsorganisation

En viktig del av totalförsvaret är personalförsörjningen. MSB presenterade på mötet vägledningen för både privata och offentliga aktörer som kan användas för att planera vilken krigsorganisation som behöver finnas och hur den ska bemannas för att kunna fortsatt bedriva verksamhet under höjd beredskap.

Nästa steg

Regeringen uppger att det redan före sommaren planeras ett nytt möte för att fortsätta de diskussioner som påbörjades.

Annons

En viktig fråga för rådet framöver blir att diskutera försörjningsberedskapen. I slutet av augusti presenterar Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap hur en nationell funktion för försörjningsberedskap ska finansieras och organiseras.

Om Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Näringslivsrådet har representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Det leds av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Näringslivsrådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna om tvärsektoriella frågor och om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten, till exempel genom att utbyta lägesinformation med varandra.

Ledamöter i näringslivsrådet kommer från:
Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.

Dela: