W5 omorganiserar och anställer nya chefer

Publicerad: 2024-06-12 11:39

W5 Solutions har infört en ny organisationsstruktur med tre affärsområden: Training, Power och Integration. Detta syftar till att främja tillväxt och effektivitet. Fyra nya chefer har också tillsatts i samband med förändringen.

Annons

Den nya affärsområdesstrukturen är en viktig del i den plattform vi nu etablerar för framtida tillväxt. Genom införandet av affärsområden kan vi enklare samordna koncernens olika verksamheter, och på ett mer effektivt sätt tillvarata de synergier som finns. De chefer vi tillsatt adderar stort kunnande och erfarenhet till såväl koncernledningen som sina respektive organisationer. Deras ledarskap blir en oerhört viktig del av vår fortsatta tillväxtresa, säger Evelina Hedskog, VD och koncernchef för W5 Solutions i bolagets pressmeddelande.

Från och med den 1 september kommer W5 Solutions att organisera sina sju dotterbolag under de tre nya affärsområdena. Toralf Johannessen blir chef för Training, Joachim Hammersland tar över Power, och Gunilla Stomberg ansvarar för Integration. Martin Kammenhed tillsätts som stabschef. Denna omstrukturering ska underlätta samordning och utnyttjande av synergier inom koncernen.

Dela: