Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-12-11 13:00

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 49 erbjöd bland annat försvarsavtal med USA, ny gd för Myndigheten för totalförsvarsanalys samt undervattensstudier av Saab och FOI.

Annons

KAMIC Group förvärvar CLP System

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i CLP System AB. KAMIC är en svensk företagsgrupp bestående av ett 40-tal bolag verksamma inom teknikhandel och tillverkning. CLP System är ett teknikfokuserat handelsföretag som tillhandahåller tjänster och produkter till försvarsindustrin samt inom forensisk teknik (kriminalteknik).
Läs mer!

FMV i ramavtal med Svekon om nytt stabstält

FMV har upphandlat ett nytt ramavtal med Svensk konstruktionstjänst AB, Svekon, om stabstält till Försvarsmakten. Upphandlingen omfattar design och framtagande av ett helt nytt tält för att ersätta Stabstält 22.
Läs mer!

FMV i avtal med Saab: studier i framtidens undervattensförmågor

FMV och Saab har ingått avtal om att genomföra studier om framtida svensk undervattensförmåga. Syftet är att skapa förutsättningar och bidra till att säkerställa kompetens, samt att upprätthålla och utveckla den svenska undervattensförmågan.
Läs mer!

Svensk-amerikanskt försvarsavtal undertecknat

Försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd James Austin III har underteckna ett Defence Cooperation Agreement, DCA. Jonson var i USA under veckan för besöka bland annat Silicon Valley och Washington DC. Avtalet är ett ramverk som reglerar förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige.
Läs mer!

Annons

Samverkansrådet för psykologiskt försvar har genomfört sitt första möte

Den 30 november genomfördes det första mötet i Samverkansrådet för psykologiskt försvar. Med på plats var bland annat Säpo-chefen Charlotte von Essen och MSB:s överdirektör Camilla Asp. MPF leder samordningsarbetet och har inrättat en kanslifunktion för rådets löpande verksamhet.
Läs mer!

Svenska stridspiloter ska utbildas i Italien

Den 4 december ingick Försvarsmakten ett avtal med det italienska flygvapnet. En del av den svenska flygutbildningen för stridspiloter kommer att genomföras i Italien från och med januari 2024 och under en period på upp till tio år framåt.
Läs mer!

Forskningsprojekt för att stärka hanteringen av smygande kriser får 12 miljoner kronor i stöd av MSB

MSB har beviljat ett forskningsbidrag på tolv miljoner kronor till Försvarshögskolan, Leiden University och Stockholms universitet. "Målet är att utveckla en evidensbaserad metod för att upptäcka hot och motverka kriser", säger Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, i ett pressmeddelande från FHS.
Läs mer!

Jan Garton ny gd för Myndigheten för totalförsvarsanalys

Regeringen har utsett Jan Garton till generaldirektör och chef för Myndigheten för totalförsvarsanalys. Han tillträder som generaldirektör i januari 2024 och ska leda myndigheten som har i uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret och bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag.
Läs mer!

Annons

Saabs Arexis väljs till Luftwaffes Eurofighter EK

Nu är det officiellt: Eurofighter EK (Elektronischer Kampf, Telekrig reds. anm.) är på gång, skriver Airbus i ett pressmeddelande den 29 november. Airbus ska utrusta 15 stycken tyska Eurofighters för en telekrigs-roll och Saabs Arexis-system är nu bekräftat att bli en del av systemet.
Läs mer!

Konteramiral (Res.) Thomas Engevall till Svekon

Konteramiral (Res.) Thomas Engevall blir Senior Advisor for Defense and Security på försvarsföretaget Svekon, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Thomas Engevall gick i pension från aktiv tjänst 2022 efter en lång karriär i Försvarsmakten, Försvarets materielverk och är nu reservofficer.
Läs mer!

Freezing Winds 23 är till ända

Finland har avslutat sin marinövning Freezing Winds 23. Det är den första stora marinövning som Finland genomfört sedan inträdet i Nato. Under årets Freezing Winds så har svenska örlogsfartyg baserats vid finska skärgårdsbaser för att öva logistikförsörjning.
Läs mer!

Dela: