Jan Garton ny gd för Myndigheten för totalförsvarsanalys

Publicerad: 2023-12-07 13:51

Regeringen har utsett Jan Garton till generaldirektör och chef för Myndigheten för totalförsvarsanalys. Han tillträder som generaldirektör i januari 2024 och ska leda myndigheten som har i uppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret och bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet.

Annons

Jan Garton kommer närmast från en tjänst som chef för enheten för samordning av försvarsunderrättelsefrågor vid Försvarsdepartementet. Han har tidigare arbetat på bland annat Säkerhetspolisen, Interpol, dåvarande Rikskriminalpolisen och Försvarsmakten, skriver Försvarsdepartementet.

Dela: