Forskningsprojekt för att stärka hanteringen av smygande kriser får 12 miljoner kronor i stöd av MSB

Publicerad: 2023-12-07 12:49

MSB har beviljat ett forskningsbidrag på tolv miljoner kronor till Försvarshögskolan, Leiden University och Stockholms universitet. "Målet är att utveckla en evidensbaserad metod för att upptäcka hot och motverka kriser", säger Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, i ett pressmeddelande från FHS.

Annons

Projektet, Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action, kommer att genomföras i fyra faser. De två första faserna fokuserar på att skapa ett analytiskt ramverk och sammanfatta forskningen om high reliability organizations (HRO). De två följande faserna kommer att tillämpa resultaten på nio svenska förvarningssystem och utvärdera deras effektivitet jämfört med bästa praxis inom HRO, enligt FHS.

Forskningsbidraget, som täcker perioden 2024-2026, markerar en fortsättning på tidigare forskning om smygande kriser, inklusive klimatförändringar, pandemier och cyberattacker. Målet är att utveckla en evidensbaserad metod för att upptäcka hot och förhindra kriser. Forskningsprojektet kommer att analysera vad svenska myndigheter kan lära sig från organisationer med hög tillförlitlighet, såsom flygledningssystem, och hur de kan stärka sin förmåga att föreställa sig och förhindra smygande kriser.

– MSB:s bidrag är ett erkännande av vår forskning om smygande kriser och en bekräftelse på att våra resultat kunnat omsättas i praktiken. Begreppet har vunnit insteg i den svenska myndighetsvärlden, inte minst till följd av vår forskning om Sveriges hantering av covid-19 pandemin. De nya medlen skapar en god plattform för att kunna utöka samarbetet med andra aktörer, exempelvis inom det privata näringslivet, säger Magnus Ekengren.

Dela: