Regeringen inrättar Försvarsinnovationsråd

Publicerad: 2024-05-31 09:01

Regeringen inrättar ett Försvarsinnovationsråd under ledning av försvarsminister Pål Jonson (M). Rådet ska fungera som ett strategiskt forum för informationsutbyte och dialog kring regeringens initiativ för att främja svensk försvarsinnovation, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons

Robert Limmergård, generalsekreterare vid branschföreningen SOFF och en av rådets ledamöter, välkomnar beskedet i ett inlägg på Linkedin.

Han skriver vidare att föreningen kommer att driva flera punkter framåt, däribland att minska administrationen för små och medelstora företag för att förenkla deras medverkan i försvarsinnovationsprogram såsom EDF och främja samarbete och dialog mellan företag, universitet och försvarsmyndigheter är också en prioritet.

– Inrättandet av ett försvarsinnovationsråd är ett viktigt steg att ta för att öka förutsättningarna för samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen samt omsätta forskning och utveckling till försvarsinnovationer är avgörande för försvarets operativa förmåga och vår säkerhetspolitiska position. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta genom det innovationsklimat och den djupa tekniska kunskapen som finns i Sverige, säger försvarsminister Pål Jonson (M) i Försvarsdepartementets pressmeddelande.

Rådet består av nio ledamöter med olika kompetenser och bakgrunder. Försvarsdepartementet skriver att rådet ska sammanträda två gånger om året för att diskutera samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn, till mötena kan också experter bjudas in för att lyfta särskilda perspektiv.

Annons

Catharina Sandberg är vd på företagsinkubatorn LEAD i Linköping, som ägs av Linköpings Universitet. I vintras rekommenderade Försvarsmakten och Vinnova företagsinkubatorn som Accelerator till Natos DIANA-program. Vill du läsa mer om Sveriges bidrag till DIANA-programmet kan du göra det här.

I ett pressmeddelande från inkubatorn säger Catharina Sandberg att "[d]et är ett ärofyllt och viktigt uppdrag för att kunna föra fram de små innovativa teknikbolagens talan och perspektiv och för att se hur vi kan accelerera och implementera innovationer på flera marknader snabbare och säkrare"

Det första mötet kommer genomföras den 17 juni hos Försvarsdepartementet. Dessa har blivit valda till ledamöter i Försvarsinnovationsrådet:

Pål Jonson (ordförande), försvarsminister
Michael Claesson, chef för Försvarsstaben, Försvarsmakten
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
Eva Hagwall, överdirektör, Försvarets materielverk (FMV)
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Micael Johansson, verkställande direktör, Saab
Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen
Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Catharina Sandberg, verkställande direktör, LEAD – LiU Entrepreneurship and Development
Pia Sandvik, verkställande direktör, Teknikföretagen

Annons

Dela: