Dessa blir Natos testcenter i Sverige

Publicerad: 2023-11-24 16:02

Försvarsmakten, i samarbete med Vinnova och med stöd från Vetenskapsrådet och MSB, har på uppdrag av regeringen föreslagit kandidater för testcentra till Natos DIANA-program. Förutom företagsinkubatorn LEAD rekommenderades fyra testcentra: MAX IV, Marine Technology Center of Sweden, RISE, samt en gemensam ansökan från Svenska Rymdaktiebolaget, Institutet för rymdfysik och Luleå tekniska universitet.

Annons

– Försvarsinnovation har under en längre tid varit nedprioriterat. Nu när vi står inför ett Natointräde så finns mycket av innovationskraften bland våra medlemsföretag. SME-D familjen ser fram emot möjligheterna att kunna bidra i en större kontext, säger Jaime Rico, ordförande i SME-D, branschorganisationen för små och medelstora företag i Sverige inom totalförsvarsområdet.

Med acceleratorplatser och testcenter utspridda över Natos medlemsländer, ska DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) främja partnerskap mellan universitet, industri, myndigheter, regeringar och startups. Programmet lanserades under Nato-toppmötet i Bryssel 2021.

Enligt DIANA består nätverket i dag av över 10 acceleratorplatser och nästan 90 testcenter. Dessa centra är en del av statliga forskningsprogram samt universitets och privat sektors forskningsavdelningar.

Deltagare i DIANA kommer att få avgifterna för att använda ett testcenters faciliteter betalda av programmet.

Annons

– En stor vinst skapas redan när det blir tydligare vilka acceleratorer och testcentra som är aktuella och hur man går tillväga för att knyta kontakter med dem. Kan man dessutom få någon form av finansiering så ökar sannolikheten att våra medlemsföretag kan nyttja dessa faciliteter, säger Jaime Rico.

Totalt inkom nästan 80 intresseanmälningar, som granskades av experter från de fyra myndigheterna. Granskningen gjordes utifrån kriterier såsom vilken relevans ett center hade för teknik- och produktutveckling med tillämpning inom försvar och säkerhet, samt hur väl förslagen kompletterar varandra och stärker DIANA som helhet.

Myndigheterna skulle sen föreslå lämpliga organisationer som kandidater till Regeringskansliet, förslagen överlämnades i en rapport den 30 oktober. Kandidaterna kan i sin tur nomineras av Regeringskansliet till Nato som ytterst fattar beslut om de antas.

Det är alltså fyra svenska forskningsanläggningarna som Försvarsmakten och Vinnova valt ut till kandidater; MAX IV-anläggningen i Lund, Marine Technology Center of Sweden, RISE samt en gemensam ansökan från Svenska Rymdaktiebolaget, Institutet för rymdfysik och Luleå tekniska universitet. 

Annons

Lunds universitet beskriver MAX IV som Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur, och världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. I slutrapporten står det att de erbjuder unika möjligheter för studier inom bland annat materialvetenskap samt även avancerade analysmetoder inom bland annat nanoteknologi och kvantmaterial.

– MAX IV är en svensk forskningsinfrastruktur i internationell världsklass, säger Olof ‘Charlie’ Karlis, direktör på MAX IV till FSN. Han fortsätter:

“De tekniker som MAX IV erbjuder till DIANA ger möjligheter att adressera de mest utmanande frågeställningarna inom bland annat materialforskning och livsvetenskaper.”

Marine Technology Center of Sweden är ett Karlskronabaserat samarbete mellan försvarsaktörer, näringsliv och akademi. Rapporten påpekar ortens långa tradition av civil-militära samverkan inom marin teknologi. MTC erbjuder bland annat delfinansiering till projekt och tillgång till olika möjligheter att utveckla, testa och verifiera tekniska idéer. Enligt rapporten ska deras testcenter ha två huvudområden: försvarsrelaterad teknikutveckling i undervattensdomänen samt havsbaserad energi.

Annons

– För Karlskrona finns det såklart ett viktigt signalvärde att Sverige och NATO pekar på oss när det kommer till teknikutveckling och kompetens inom yt- och undervattensdomänen. Det är i Karlskrona du ska verka om du vill ha tillgång till världsledande kompetens, mentorskap och testmöjligheter kopplat till havet, säger Oskar Frånberg, Forskningsledare på MTC i ett pressmeddelande.

RISE, Research Institutes of Sweden, är ett forskningsinstitut som är helägt av staten. Rapporten belyser att en av RISE:s unika förmågor ligger i den bredd av anläggningar som institutet erbjuder. Däribland inom områden som försörjningsberedskap, cybersäkerhet och kommunikation, fordonsteknik, skydd och säkerhet med mera.

– Vi ser mycket positivt på att myndigheterna valt att nominera oss som testcenter till DIANA-programmet. Vi är också stolta att man valt att nominera hela RISE, så vi kan erbjuda hela vår spets och bredd, som våra drygt 130 test- och demonstrationsmiljöer erbjuder, säger Elenor Bernelow Loyd, Vice President vid RISE med ansvar för totalförsvar.

Till sist inkom också Svenska rymdaktiebolaget (SSC) tillsammans med Intitutet för rymdfysik (IRF) och Luleå tekniska universitet (LTU) med ett förslag om ett gemensamt testcenter med rymdinriktning. Enligt rapporten erbjuder centret en stor bredd av test- och demonstrationsmöjligheter för produkter som ska skickas upp i rymden. Utöver tillgång till rymden ges också tillgång till ett stort markområde och även luftrum.

Annons

– Det känns förstås ärofyllt att ha valts ut som en potentiell resurs för tester inom rymdområdet för Sveriges kommande Nato-medlemskap. Tillsammans med IRF och LTU ser vi fram emot att bidra till nya och förbättrade rymdförmågor för Natos behov, om de väljer oss som leverantör av ett svenskt rymdtestcenter, säger Karin Holmqvist, ansvarig för innovationsprogram och strategi på SSC.

Utöver de fyra testcentra valdes också företagsinkubatorn LEAD i Linköping ut som accelerator. Vill du läsa mer om deras ansökan kan du göra det här.

Dela: