LEAD rekommenderas som Sveriges DIANA-Accelerator

Publicerad: 2023-11-20 18:45

Försvarsmakten, i samarbete med Vinnova och med stöd från Vetenskapsrådet och MSB, har av regeringen fått i uppdrag att föreslå lämpliga kandidater som Accelerator samt testcentra till Natos DIANA-program. Efter en noggrann urvalsprocess har myndigheterna gemensamt rekommenderat LEAD som den svenska DIANA Acceleratorn. LEAD är en företagsinkubator som ägs av Linköpings Universitet och har stöttat hundratals startups.

Annons

Enligt ett pressmeddelande från LEAD, inkom cirka 80 ansökningar från svenska organisationer inom området. Efter granskning gick tiotal inkubatorer och testcenter vidare till den slutliga utvärderingen. Förutom LEAD som Accelerator rekommenderade myndigheterna även fyra testcenter: MAX IV, Svenska Rymdaktiebolaget, Marine Technology Center of Sweden och RISE.

– Det är med glädje vi på LEAD har fått meddelandet om att vi är Sveriges rekommenderade DIANA Accelerator. Det här kan framöver ge oss en möjlighet att få ett ökat dealflow av spännande bolag till vår region med fokus på våra styrkeområden, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

I sin slutrapport, skriver myndigheterna att: "LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer med särskult fokus på deep-tech."

De fortsätter att beskriva LEAD har en stark position internationellt inom områden som avancerade material samt visualisering, simulering och bildområden. Vidare, framhåller de den starka kopplingen till försvarssektorn i regionen.

DIANA är ett Nato-initiativ som lanserades vid Nato-toppmötet 2021 i Bryssel. Med acceleratorplatser och testcenter utspritt över medlemsländerna ska DIANA främja partnerskap mellan universitet, industri, myndigheter, regeringar.

Nätverket består i dag av över 10 acceleratorplatser och nästan 90 testcenter. För närvarande har de ett regionalt kontor i London och kommer snart öppna ett ytterligare i Halifax, Kanada. Därutöver kommer de även att öppna en regional hub i Tallinn, Estland.

Dela: