Vinnova och Försvarsmakten lanserar innovationsprogram

Publicerad: 2024-06-19 18:04

Vinnova och Försvarsmakten har på uppdrag av regeringen utlyst program för att nyttja synergier mellan civil och militär forskning och utveckling. Programmet, som genomförs med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk, har nu offentliggjort de första utlysningarna, skriver Försvarsmakten samt Vinnova i pressmeddelanden.

Annons

Det svenska försvaret utvecklas och Försvarsmakten ska växa med både fler medarbetare, moderna materiel samt nya och utvecklade förmågor. Omvärldsläget kräver att vi ökar den militära förmågan här och nu och samtidigt stärker förmågeutvecklingen på längre sikt. Vi ser fram emot en samlad innovationskraft för försvaret av Sverige, säger generalmajor Johan Pekkari, Försvarsmaktens strategichef, i myndigheternas pressmeddelanden.

De första utlysningarna inom programmet riktar sig till en bredd av olika företag och organisationer. Målet är att hantera försvarsrelaterade problem genom att skapa ett nationellt kluster av organisationer som kan samverka effektivt.

Programmet vill även accelerera utvecklingen av tekniker med dubbla användningsområden, utvecklade av startups och små- och medelstora företag. Programmet är en del av regeringens satsning och kommer initialt att finansieras med 60 miljoner kronor under 2024.

– Det finns stora möjligheter med att tillvarata civil-militära synergier som stärker vår försvarsförmåga och på sikt internationell konkurrenskraft. Detta kan vi bland annat göra genom att hitta militära användningar på banbrytande teknik som utvecklats för civil sektor. Programmet har också betydelse för svensk medverkan i det avancerade innovationsarbete som just nu utvecklas inom Nato, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Annons

I samband med utlysningen den 17 juni, genomfördes även det första mötet för regeringens Försvarsinnovationsråd. Regeringen inrättade Försvarsinnovationsrådet, under ledning av försvarsminister Pål Jonson (M), i maj. Rådet ska fungera som ett strategiskt forum för informationsutbyte och dialog kring regeringens initiativ för att främja svensk försvarsinnovation.

– Historiskt har vi med stor framgång utvecklat lösningar för försvaret av samhället. Men de utmaningar vi står inför idag kräver mer. Om vi ska förse våra soldater och sjömän med de bästa grejorna behöver vi mer innovation. För att lyckas behöver vi i grunden förändra hur vi arbetar, våra processer och vår kultur - och här blir rådet avgörande, sa Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, vid Försvarsdepartementets.

De första utlysningarna har nu publicerats på Vinnovas hemsida: Samverkansprojekt för civil-militära synergier samt Acceleration av Civil-militära innovationer. Den tredje utlysningen öppnar efter midsommar.

Dela: