Försvarssektorn i Almedalen: Översikt

Publicerad: 2024-06-25 07:00

I dag börjar Almedalsveckan. Totalt erbjuds uppemot 2 100 seminarier, paneldiskussioner och debatter utspridda över fem dagar, varav nästan 200 med sökordet försvar. Försvarssektorn Nyheter kommer varje morgon att presentera de evenemang vi tror intresserar er mest.

Annons

En rad av de organisationer och myndigheter som deltar har också försvarsanknytning, och deltar eller arrangerar seminarier runt om i Visby – nedan kommer ett axplock av dessa:

Allmänna Försvarsföreningen, AFF

Allmänna försvarsföreningen är en ideell förening som arrangerar bland annat seminarier och konferenser runt om i landet. I år genomför de ett seminarium inom ramen för Försvarsforum tillsammans med Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Onsdag på Uppsala universitet – Campus Gotland.
Läs mer!

Folk och Försvar

Folk och försvar medverkar på seminarier runt om i Visby. Seminarierna berör bland annat totalförsvar, mänsklig säkerhet och klimatförändringarnas påverkan på säkerhetspolitiken. Därutöver arrangerar de även Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt tillsammans med samarbetspartners på torsdagen.
Läs mer!

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket medverkar på flera seminarier där myndigheten berättar om deras roll i totalförsvaret.
Läs mer!

Annons

Försvarshögskolan, FHS

Försvarshögskolan arrangerar två egna seminarier som äger rum på Gotlands soldathem, Klinttorget 4 i Visby på torsdag på arenan Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt. Därutöver medverkar forskare och experter från Försvarshögskolan i flera seminarier som arrangeras av andra organisationer.
Läs mer!

Försvarsmakten

Försvarsmaktens föreläsningar hålls tisdag, onsdag och torsdag, ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos i Visby hamn. De kommer även att direktsändas på Försvarsmaktens Youtube-kanal.
Läs mer!

Kustbevakningen

KBV 002 Triton ligger i Visby hamn tisdag till torsdag, och välkomnar ombord alla som vill lära sig mer om Kustbevakningen under eftermiddagarna. Triton är ett av Kustbevakningens största fartyg. Det kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. Myndighetens kommunikationschef samt generaldirektör medverkar även i paneldiskussioner.
Läs mer!

Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF

MPF arrangerar flera seminarier under Almedalsveckan bland annat inom områdena motståndskraft och försvarsvilja, under onsdagen och torsdagen. Strandgatan 16 (Liljehornska husets innergård)
Läs mer!

Annons

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB arrangerar ett eget seminarium om cybersäkerhet och samarrangerar två seminarier. Samtliga sker under förmiddagen torsdag 27 juni på Korsgatan 4, i Länsstyrelsens trädgård. Därutöver medverkar de också i flera andra seminarier och rundabord-samtal onsdag till fredag.
Läs mer!

Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF

SOFF arrangerar en heldag i Almedalen på tisdagen med flera seminarium på Soldathemmet. Klinttorget 4, Visby.
Läs mer!

Säkerhet och försvar: Arena för öppen debatt

Säkerhet och försvar: Arena för öppen debatt är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Officersförbundet, Utrikespolitiska Institutet och Folk och Försvar. Arenan genomförs på tisdagen vid Soldathemmet. Klinttorget 4.
Läs mer!

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI arrangerar i år flera egna seminarier på olika platser runt om i Visby. Därutöver medverkar även FOI-forskare på seminarier anordnade av andra aktörer också.
Läs mer!

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: