FMV i avtal med Saab: studier i framtidens undervattensförmågor

Publicerad: 2023-12-05 19:41

FMV och Saab har ingått avtal om att genomföra studier om framtida svensk undervattensförmåga. Syftet är att skapa förutsättningar och bidra till att säkerställa kompetens, samt att upprätthålla och utveckla den svenska undervattensförmågan. Studierna ska genomföras av Saab och FOI och vara klara 2025, skriver FMV och Saab i pressmeddelanden.

Annons

– Undervattensförmågan är av vitalt intresse för Sverige. Saabs ubåtar är bland de mest moderna, konventionella ubåtarna i världen och en central förmåga för försvaret av Sverige. Den här studien bidrar till att säkerställa att vi fortsätter att ligga i framkant av innovation och teknikutveckling under lång tid framöver, säger Mats Wicksell, chef över Saabs affärsområde Kockums, i Saabs pressmeddelande.

Konceptutvecklingsstudierna ska identifiera framtida hot och de teknologier som kommer att krävas för att säkra operativ relevans för både nuvarande och kommande ubåtar.

– De här studierna är en del av det kontinuerliga och långsiktiga arbetet med att säkerställa Försvarsmaktens undervattensförmåga. Genom att studera vilka teknologier och förmågor som kommer att behövas för att möta framtidens hot, kan vi stå rustade inför framtida uppgraderingar och materielanskaffningar, säger Roger Lundkvist, chef för FMV:s avdelning undervattensstridssystem, i myndighetens pressmeddelande. 

Dela: