Svensk-amerikanskt försvarsavtal undertecknas i dag

Publicerad: 2023-12-05 21:00

I dag undertecknar försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd James Austin III ett Defence Cooperation Agreement, DCA. Jonson är i USA i veckan för besöka bland annat Silicon Valley och Washington DC. Avtalet är ett ramverk som reglerar förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons

Enligt uppgifter till Ekot skulle regeringen besluta om försvarsavtalet under regeringsammanträdet den 30 november.

Efter regeringssammanträdet publicerade Försvarsdepartementet en artikel som förtydligade att avtalet skulle undertecknas före åssiftet och att vissa administrativa åtgärder återstod från både svensk och amerikansk sida. Departementet meddelade även att avtalet skulle träda i kraft först i slutet av 2024 efter att riksdagen godkänt avtalet och beslutat om de författningsändringar som krävs för att möjliggöra för avtalets åttaganden inom Sverige.

Avtalet har förhandlats med amerikanerna sedan i januari i år, vilket försvarsminister Pål Jonson offentliggjorde under sitt tal vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

"Att inleda dessa förhandlingar med Sverige speglar vårt åtagande att stärka och vitalisera USA:s partnerskap för att möta gemensamma säkerhetsutmaningar samtidigt som vi skyddar gemensamma intressen och värderingar", skrev Vita Huset med anledning av offentliggörandet.

Annons

Enligt en artikel från SVT Nyheter den 4 december väntas avtalet ge USA:s styrkor möjlighet att förhandslagra försvarsmateriel på svenska baser. Därutöver ska avtalet innebära att amerikanska soldater i stort sett kommer lyda under amerikansk lag och inte under svensk lag.

DCA:n kommer bli offentlig när avtalet undertecknas. Norge har ett avtal med USA sedan tidigare och förhandlingar pågår med både Finland respektive Danmark.

Försvarsdepartementet slår fast att alla "aktiviteter ska ske med full respekt för svensk suveränitet, svenska lagar och Sveriges internationella förpliktelser, men även att det närmare säkerhetssamarbetet som fastställs genom DCA-avtalet sker i enlighet med folkrätten och baseras på svenskt samtycke."

Dela: