Freezing Winds 23 är till ända

Publicerad: 2023-12-08 16:28

Finland har avslutat sin marinövning Freezing Winds 23. Det är den första stora marinövning som Finland genomfört sedan inträdet i Nato. Det svenska bidraget är nu tillbaka i Sverige.

Annons

– Under Freezing Winds 23 har Sverige och Finland gemensamt övat och utvecklat de förmågor som vi behöver i vårt genomsamma operationsområde, säger Ewa Skoog Haslum, marinchef, i en artikel på Försvarsmaktens hemsida.

Målet med övningen är att öva genomförandet av en marinoperation som en del av en gemensam internationell operation, enligt den finska Marinen.

I övningen deltar förutom finländska fartyg och trupper även Natos stående fartygsavdelning SNMG1, i vilken ingår sammanlagt tre fartyg från Tyskland och Nederländerna, samt Natos stående minröjningsavdelning SNMCMG1, som omfattar totalt sex fartyg från Polen, Tyskland, Nederländerna och Frankrike, skriver den Finska Försvarsmakten i en artikel den 15 november.

Under årets Freezing Winds så har svenska örlogsfartyg baserats vid finska skärgårdsbaser för att öva logistikförsörjning.

– Freezing Winds 23 erbjuder en bra, krävande övningsmiljö för att testa den finska och svenska marinens samarbetsförmåga. Vi värderar samarbetet med Sverige mycket högt, säger flottiljamiral Jukka Anteroinen, stabschef för finska marinen, i Försvarsmaktens artikel.

Dela: