Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-09-11 14:36

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 36 erbjöd bland annat en intervju med Finlands nye försvarsattaché i Stockholm, Saabs förvärv av Silicon Valley-företag och budgetsatsning på försvarsinnovation.

Annons

Sverige och Finland övar försvar av skärgård

Sverige och Finland övade gemensamt för att utveckla förmågan att tillsammans försvara respektive lands territorium. Övningen genomfördes främst i Stockholms skärgård och längs Norrlandskusten.
Läs mer!

Svenska försvarsföretag laddar upp inför London DSEI

Den 12-15 september går försvarsmässsan DSEI av stapeln i London. Ett 20-tal svenska företag kommer närvara genom Säkerhets- och försvarsföretagens, SOFF, försorg, medan andra deltar i egen regi. Några av företagen börjat annonsera via pressmeddelanden och inlägg på sociala medier att de kommer att vara på plats.
Läs mer!

Exensor får stororder från tyska försvaret

Lundabaserade företaget Bertin Exensor har etablerat ett avtal med den tyska myndigheten för upphandling av försvarsmateriel, BAAINBw. Ramavtalet berör flera försvarsgrenar, sträcker sig över en fyraårsperiod och omfattar ett värde på 20 miljoner euro.
Läs mer!

Försvarsministern emottar delbetänkande om signalspaning

Johan Sjöö har överlämnat ett delbetänkande från översynen av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till försvarsminister Pål Jonson.
Läs mer!

Annons

MilDef i kontrakt med amerikanska försvarsgrenar

MilDef har tecknat en rad kontrakt till ett värde av 35 miljoner kronor på den amerikanska försvarsmarknaden avseende ruggad IT för digitalisering av den amerikanska armén, flygvapnets specialförband, amerikanska marinkåren och amerikanska flottan
Läs mer!

Saab förvärvar AI-företag i Silicon Valley

Saab har tillkännagivit förvärvet av CrowdAI, ett amerikanskt AI-bolag med huvudkontor i Silicon Valley. Bolaget har bland annat kunder som Fortune 500-företag och underrättelsemyndigheter. 
Läs mer!

Saab startar radarproduktion i Storbritannien

Saab har öppnat en ny anläggning för radarproduktion i Storbritannien. Anläggningen ligger i Fareham, England, och på sikt är planen att 100-150 anställda ska arbeta där. Den nya anläggningen kommer producera Saabs nya konfiguration av radarsystemet Giraffe 1X, som kallas Deployment Set, och produktionen är redan igång.
Läs mer!

Regeringen fortsätter satsning på försvarsinnovation

Regeringen föreslår ökade resurser till ett militärt innovationsprogram (88 MSEK) och utökad forskning inom försvarsområdet (100 MSEK) för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot.
Läs mer!

Annons

Finlands nye försvarsattaché heter Juha Kilpi

Försvarssektorn Nyheter intervjuar kommodor Juha Kilpi som nyligen avslutade sin tjänst som kommendör för Nylands brigad och nu tillträder som försvarsattaché i Stockholm. Kilpi inledde sin karriär som kustartillerist och har tidigare varit underhållschef inom marinen.
Läs mer!


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: