Regeringen fortsätter satsning på försvarsinnovation

Publicerad: 2023-09-08 19:00

Regeringen föreslår ökade resurser till ett militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot. Regeringen föreslår 88 miljoner kronor 2024 till militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi samt 100 miljoner kronor för utökad forskningsverksamhet i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande den 6 september.

Annons

– För att klara den militära tillväxten behöver Sverige fortsätta vara ledande inom teknikutveckling, forskning och innovation. De ökade anslagen till FOI innebär en ökning på över 35% från 2023. Den snabba teknikutvecklingen drivs inte minst av forskning och företag utanför försvarssektorn. Nu tillför vi resurser som skapar möjlighet att fånga upp och dra nytta av framväxande teknologier för militärt bruk, säger försvarsminister Pål Jonson, i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår ökade resurser till ett militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot. Regeringen föreslår 88 miljoner kronor 2024 till militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi samt 100 miljoner för utökad forskningsverksamhet i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Det blir allt svårare att dra en tydlig linje mellan civil forskning och försvarsforskning, inte minst när det gäller nya och framväxande tekniker. Därmed finns också en stor potential i att stärka synergier och samverkansfördelar mellan civil och militär forskning, innovation och teknikutveckling. Den statligt finansierade försvarsrelaterade forskningen, som främst utgörs av tillämpad forskning, har stor spridningseffekt till andra forskningsområden. FOI:s forskning har till exempel bidragit stort till ökad kunskap och förståelse i det rådande säkerhetspolitiska läget, säger utbildningsminister Mats Persson.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: