Försvarsministern emottar delbetänkande om signalspaning

Publicerad: 2023-09-05 16:27

Lagmannen Johan Sjöö har den 4 september överlämnat ett delbetänkande från översynen av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till försvarsminister Pål Jonson. Europadomstolen fann brister i signalspaningsregleringen i en dom den 25 maj 2021. Uppdraget har, för denna del av utredningen, analyserat vilka åtgärder som bör vidtas för att ta om hand de brister som Europadomstolen funnit, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 4 september.

Annons

Johan Sjöö blev den 22 november 2012 utsedd av regeringen till biträdande säkerhetspolischef vid Säkerhetspolisen. Den 14 december 2016 utnämndes han av regeringen till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Den 23 februari året därpå utsågs Charlotte von Essen, i dag Säpochef, till biträdande säkerhetspolischef.

Enligt pressmeddelandet från Försvarsdepartementet, så föreslår utredningen att de tre brister som Europadomstolen funnit bör åtgärdas genom att genom lagstiftning införa

  • ett nytt beslutandeorgan i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som ska ansvara för att utföra kontrollen av signalspaning när en enskild har begärt en sådan kontroll,

  • ett uttryckligt villkor om att den personliga integriteten ska beaktas vid överföring av personuppgifter till en mottagare utomlands, och

  • ett uttryckligt förstöringskrav även för upptagning eller uppteckning av uppgifter som inte innehåller personuppgifter, om de bedöms sakna betydelse för signalspaningsverksamheten.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: