Finlands nye försvarsattaché heter Juha Kilpi

Publicerad: 2023-09-10 10:49

Försvarssektorn Nyheter intervjuar kommodor Juha Kilpi som nyligen avslutade sin tjänst som kommendör för Nylands brigad och nu tillträder som försvarsattaché i Stockholm. Kilpi inledde sin karriär som kustartillerist och har tidigare varit underhållschef inom marinen. 

Annons

Nylands brigad utanför Ekenäs utgör Finlands enda svenskspråkiga förband och ansvarar bland annat för utbildningen av landets kustjägare. De genomför regelbundna övningar tillsammans med svenska amfibieförband.  

Trots att Juha Kilpi hade begränsad kunskap i det svenska språket och ingen tidigare erfarenhet från Nylands brigad, visade sig utnämningen som kommendör för förbandet vara lyckad.  

För mig var det av yttersta vikt att bemästra det svenska språket så väl som möjligt. Nylands brigad utgör en kritisk resurs för vår försvarsmakt och kommunikationen sker huvudsakligen på svenska. Min sambo är fullt flytande i svenska så vi kommunicerade nästan uteslutande på svenska hemma under mina språkstudier som jag genomförde innan jag tillträde.

Vad har du för professionella erfarenheter från Sverige sen tidigare? 
Min bakgrund inom logistik inom marinen har gett mig många tillfällen att samarbeta tätt med svenska kollegor. Dessutom har jag tidigare arbetat vid Nato i Bryssel, där jag också stötte på svenska företrädare. Samarbetet med dem har alltid varit enkelt och smidigt, säger den nya attachén och fortsätter: 

Annons

Jag tjänstgjorde som kommendör för Nylands brigad under tre historiskt avgörande perioder, var och en med sina unika utmaningar; coronapandemin, Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina och Finlands Nato-ansökan. Kort efter min ankomst blev pandemin ett faktum och all övning med svenska amfibieförband upphörde i omkring ett och ett halvt år. När vi äntligen återupptog samarbetet imponerades jag av hur smidigt det gick. Efter bara några timmar kändes det som om vi aldrig hade skiljts åt.  

Vad tror du det beror på, att det gick så smidigt efter all den tiden? 
Jag tror att det beror på att förbanden hade tränat tillsammans under så lång tid att genuina relationer hade hunnit växa fram. Många av oss blev även vänner utanför arbetet - detta visade mig vikten av att bygga upp en gemensam kultur. 

Vad ingår i din nya befattning som försvarsattaché? 
Min uppgift är att främja och upprätthålla relationer mellan våra försvarsmakter. Att vara försvarsattaché i ett land där vi redan har så nära samarbeten med så handlar arbetet mer om militär diplomati.  

Vad vill du uträtta under din tid i Sverige?  
Mitt huvuduppdrag är att etablera och stärka kontakter med olika delar av den svenska Försvarsmakten och försvarsindustrin. Min tid här är ännu för kort för att vara mer specifik, men jag ser verkligen fram emot det. Stockholm är en vacker stad, och jag har alltid uppskattat att arbeta med svenska kollegor. Jag hoppas och ser fram emot att Sverige så snart som möjligt blir medlem i Nato. Jag vill betona att ett finskt medlemskap inte är komplett utan Sverige.  

Annons

Slutligen, vad har du för budskap till svenska försvarsföretag som vill expandera på den finska marknaden? 
Om jag får ge ett råd så skulle det vara att överväga hur man kan etablera samarbeten med den finska industrin. Jag är mer än villig att agera dörröppnare mellan svenska företag och finska företag eller myndigheter för att underlätta samarbete.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Annons

Dela: