Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-11-27 18:43

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 47 erbjöd bland annat en översyn av Sveriges Diana-kandidater, miljardorder från hemlig kund och FSN Perspektiv på temat konsulter i totalförsvaret.

Annons

LEAD rekommenderas som Sveriges DIANA-Accelerator

Försvarsmakten och Vinnova har av regeringen fått i uppdrag att föreslå lämpliga kandidater som Accelerator samt testcentra till Natos DIANA-program. Myndigheterna har gemensamt rekommenderat LEAD som den svenska DIANA Acceleratorn. LEAD är en företagsinkubator som ägs av Linköpings Universitet och har stöttat hundratals startups.
Läs mer!

Regeringen inrättar Nationellt underrättelseråd

I en intervju i Altinget, berättar den nationella säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, att regeringen beslutat att inrätta ett nationellt säkerhetsråd. Underrättelserådet ska under Landerholms ledning verka för "samverkan och informationsutbyte" mellan Regeringskansliet och myndigheterna. Rådet ska träffas regelbundet och har redan haft sitt första möte. 
Läs mer!

FSN Perspektiv: "En robust konsultbransch behövs i totalförsvaret""

Fredrik Ruuda, ägare av Ruuda Consulting, skriver i FSN Perspektiv. Han tror inte att bemanningskonsulter för längre uppdrag är rätt lösning för totalförsvaret, såväl samhällsekonomiskt som ur ett tillgänglighetsperspektiv i kris och krig.
Läs mer!

Saab emottar miljardorder på Carl-Gustaf från hemlig kund

Saab har tagit emot en order på granatgeväret Carl-Gustaf. Ordervärdet är cirka 1,3 miljarder kronor och leveranser är planerade till de två nästkommande åren.
Läs mer!

ArmaTech i distributörsavtal med Sky-Hero

ArmaTech har tecknat ett distributörsavtal med den belgiska drönartillverkaren Sky-Hero till sina kunder i Sverige och Norge. Sky-Hero utvecklar och tillverkar obemannade fordon, UAS-system, för användning inomhus i taktiska sammanhang.
Läs mer!

Dessa blir Natos testcenter i Sverige

Försvarsmakten har i samarbete med Vinnova föreslagit kandidater för testcentra till Natos DIANA-program. Förutom företagsinkubatorn LEAD rekommenderades fyra testcentra: MAX IV, Marine Technology Center of Sweden, RISE, samt en gemensam ansökan från Svenska Rymdaktiebolaget, Institutet för rymdfysik och Luleå tekniska universitet.
Läs mer!

Dela: