Europas försvarsministrar: ESG begränsar försvarsindustrins tillväxt

Publicerad: 2023-11-16 13:38

EU:s försvarsministrar möttes inom ramen för styrelsen för Europeiska försvarsbyrån (EDA) den 14 november. I ett gemensamt uttalande skriver ministrarna att säkerhet är en grundförutsättning för en hållbar framtid och faktumet att ESG-krav ofta hindrar försvarsföretag har långtgående konsekvenser.

Annons

Under mötet godkände EU:s försvarsministrar ett gemensamt uttalande om att stärka EDTIB:s (European Defence Technological Base, Europas försvarsindustriella bas, reds. anm.) tillgång till finansiering.

Ministrarna skriver att pågående arbete för att öka hållbarheten i Europas ekonomi och industri kan inte ske på bekostnad av såväl försvarsindustrins resiliens och konkurrenskraft som den övergripande säkerheten för EU och dess medborgare.

Uttalandet betonar vikten av att förbättra Europas försvarsindustris tillgång till både offentlig och privat finansiering, vilket ministrarna anser är avgörande för att upprätthålla produktionen samt främja innovation och öka konkurrenskraften. ​

Tillgången till både offentlig och privat finansiering ska enligt ministrarna ha blivit en växande oro för den Europeiska försvarssektorn, vilket särskilt påverkar SME:s och MidCaps.

Annons

Utmaningen grundas främst i expansionen av investeringar inom ESG och den ökande betydelsen av ESG-rapportering i Europa. I ett pressmeddelande från EDA, säger byråns verkställande direktör, Jiří Šedivý:

– Europas försvarsindustriella bas kräver stadig tillgång till offentlig och privat finansiering för sin verksamhet, innovation inom gröna teknologier och långsiktig konkurrenskraft. Den unika rollen och uppdraget för försvarsindustrin innebär att begränsad tillgång till finansiering hotar skalning samt forskning och utveckling. När vi nu arbetar för att bygga upp en starkare europeisk försvarsindustri behöver försvarsföretagen också säkerställa tillgång till potentiella investerare vid denna kritiska tidpunkt.

Det gemensamma uttalandet lyfter flera förslag steg för framtiden. Totalt består uttalandet av över 20 punkter.

Försvarsministrarna uppmanar bland annat till ökad samordning mellan ländernas och EU:s institutioner för att mildra negativa effekter på försvarsindustrin och för att göra investeringar inom försvarssektorn mer attraktiva för investerare.

De betonar även vikten av att säkerställa att EU:s politik underlättar tillgången till både offentlig och privat finansiering för försvarssektorn, samtidigt som försvarsindustrins unika roll och sätt att verka på beaktas när hållbarhetspolitik, regelverk och rapporteringskrav utvecklas och tillämpas på sektorn.

Annons

Dela: