Regeringen inrättar Nationellt underrättelseråd

Publicerad: 2023-11-21 12:09

I en intervju i Altinget, berättar den nationella säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, att regeringen beslutat att inrätta ett nationellt säkerhetsråd. Underrättelserådet ska under Landerholms ledning verka för "samverkan och informationsutbyte" mellan Regeringskansliet och myndigheterna.

Enligt Altinget är består rådet av Säpochefen Charlotte von Essen, FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall, chefen Must, Thomas Nilsson samt stats- och kabinettsekreterare från justitie-, försvars- och utrikesdepartementet.

Annons

Rådet ska träffas regelbundet och har redan haft sitt första möte.

Under regeringssammanträdet den 2 november föredrog statsminister Ulf Kristersson en punkt, Inrättande av ett nationellt underrättelseråd. Sedan tidigare finns redan ett kansli under Statsrådsberedningen kallat Kansliet för samordning av underrättelser. Enligt beskrivningen på regeringens hemsida ska kansliet analysera och samordna underrättelseinformation i Regeringskansliet.

På frågan ifall samverkan som sker i dag otillräcklig svarar Henrik Landerholm:

”Samverkan är i sig inte otillräcklig. Däremot kräver dagens hot ett bredare angreppssätt och genom det Nationella underrättelserådets arbete kan samordning och dialog stärkas. Samverkan och samordning är av yttersta vikt eftersom yttre hot inte sällan kommer till uttryck i den inre säkerheten”

Sent i oktober meddelade regeringen att den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt (M) utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten.

I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet den 30 oktober, skriver regeringen att utredningen ska bedöma vilka behov av underrättelser som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa behov kan tillgodoses. Även samordning, och förmågan att sammanställa och analysera underrättelser för att täcka behoven ska analyseras. Vid behov ska utredaren även lämna nödvändiga författningsförslag i utredningen.

Länkar:

Dela: