Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-08-21 13:18

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 33 erbjöd bland annat ett ukrainskt statsbesök, exklusiv intervju med Aimpoints nya Training Manager och höjd terrorhotsnivå från Säpo.

Annons

Sveriges militära stöd snart över 20 miljarder

Försvarsminister Pål Jonson och chefen för Försvarsstaben generallöjtnant Michael Claesson höll i dag gemensam presskonferens för att berätta om det trettonde stödpaketet till Ukraina. Paketet fokuserade på militärmateriel såsom ammunition, reservdelar och transportfordon till ett totalt beräknat värde om 3,4 miljarder kronor, vilket innebär att det totala värdet på Sveriges militära stöd nu överskrider 20 miljarder kronor totalt.
Läs mer!

Andra amfibiebataljonen och USMC övar i Stockholms skärgård

I slutet av augusti genomför andra amfibiebataljonen och amerikanska marinkåren övningen Archipelago Endeavor (AE 23). Övningen inkluderar närmare 150 amerikanska soldater och officerare, varav många deltagit tidigare. Övningen pågår i tre veckor och inleds med att de amerikanska soldaterna bland annat visar de svenska soldaterna den materiel de har med sig och sedan får amerikanerna ta del av den svenska materielen.
Läs mer!

Fredrik Jacobsson ny Training Manager på Aimpoint

Fredrik Jacobsson har tillrätt som ny Training Manager hos Malmö-företaget Aimpoint AB. Han lämnar därmed rollen som Arméns Vapenofficer vid Markstridsskolan i Kvarn och byter anställningsform till reservofficer. "Det var naturligt för mig med en fortsättning inom försvarsindustrin. Jag ser det som att jag fortfarande spelar i samma lag, men på en annan plats på planen än innan", säger Fredrik Jacobsson.
Läs mer!

Sverige deltar i norsk flygövning

Det norska flygvapnet kommer i augusti stå värd för Arctic Fighter Meet 23. Sveriges och Finlands flygvapen kommer att delta i övningen som utgår från Örland flygbas, Norge, den 21-25 augusti. Arctic Fighter Meet genomförs årligen och värdskapet roteras mellan Sverige, Norge och Finland. Övningen är en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO).  
Läs mer!

Annons

Saab påbörjar mastproduktionen till finska marinen

Den 15 augusti genomfördes kompositskärningsceremoni hos Saab i Karlskrona för den första masten till de finska örlogsfartygen i den nya Pohjanmaa-klassen. Masterna motsvarar ett femvåningshus i storlek och är i samma material som de svenska Visbykorvetterna.
Läs mer!

Terrorhotnivån höjs: Säpo har samrått med FRA och MUST

Säkerhetspolisen samlade till pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget. På plats var Säpochefen Charlotte von Essen som meddelade att Säpo nu höjer terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala. Även Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar endast myndighetens verksamhet.
Läs mer!

FRA höjer säkerheten: Stickprovskontroller på Lovön

Med anledningen av Säpos höjning av terrorhotsnivån inför FRA kontroller på Rörbyvägen vid myndighetens huvudanläggning på Lovön, Stockholm. Kontrollerna kommer omfatta stickprov samt personer som fordon som ådrar sig vakternas uppmärksamhet, skriver myndigheten.
Läs mer!

Zelenskyj i Sverige: CV 90 ska produceras i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj per X (tidigare Twitter) att han tillsammans med frun Olena Zelenska anlänt till Sverige för att ha möten med Sveriges politiska och militära ledning. Överläggningar genomfördes med regeringen och möten hölls med talmannen, ÖB och riksdagens partiledare. Vid en presskonferens meddelade Kristersson att de skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att igångsätta produktion och reparation av BAE Hägglunds Stridsfordon 90 i Ukraina.
Läs mer!

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: