Terrorhotnivån höjs: Säpo har samrått med FRA och MUST

Publicerad: 2023-08-17 13:42

I dag klockan 13:00 samlade Säkerhetspolisen till pressträff med anledning av det försämrade säkerhetsläget. På plats var Säpochefen Charlotte von Essen, Ahn-Za Hagström, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism på Säpo. von Essen meddelar att Säpo nu höjer terrorhotnivån från förhöjt hot (3) till högt (4) hot på en femgradig skala.

Annons

– Mitt beslut grundar sig på bedömningar som Säpo gör kontinuerligt och där analyser från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och arbetet vid Säkerhetspolisens kontraterrorverksamhet är viktiga delar. Inför beslutet har jag också samrått med chefen MUST och generaldirektören vid FRA, säger Säpochefen Charlotte von Essen under pressträffen.

Beslutet att höja terrorhotnivån beror inte på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen med hot som under en längre tid riktas mot Sverige är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet, skriver Säpo i ett pressmeddelande.

– Höjningen av terrorhotnivå är främst tänkt som en signal till alla samhällsaktörer att de hot vi ser är allvarliga, och vikten av att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för att terrorattentat inträffar. Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säkerhetspolisen kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige och att detta hot kommer bestå under en längre tid. 

Bedömningar enligt hotnivåskalan:

Annons

(1) Inget identifierat hot
(2) Begränsat hot
(3) Förhöjt hot
(4) Högt hot
(5) Mycket högt hot

- Uppdatering 16:40

Även Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar endast myndighetens verksamhet. Myndigheten följer därmed Säkerhetspolisens bedömning att det finns ett hot mot hela samhället och att detta kommer att kvarstå under en längre tid, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

– Att vi höjer terrorhotnivån är inte föranlett av något specifikt hot mot Försvarsmakten eller dess personal. Säkerhetspolisens bedömning är att terrorhotet ökat generellt för hela samhället och Försvarsmakten behöver anpassa sin verksamhet därefter, säger generallöjtnant Thomas Nilsson, C MUST, i pressmeddelandet.

Annons

Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Följ gärna oss på FacebookLinkedIn, och X (tidigare Twitter)

Dela: