Sveriges militära stöd snart över 20 miljarder

Publicerad: 2023-08-15 14:50

Försvarsminister Pål Jonson och chefen för Försvarsstaben generallöjtnant Michael Claesson höll i dag gemensam presskonferens för att berätta om det trettonde stödpaketet till Ukraina. Paketet fokuserade på militärmateriel såsom ammunition, reservdelar och transportfordon till ett totalt beräknat värde om 3,4 miljarder kronor.

Annons

– Motoffensiven är i ett intensiv skede av kriget, och vi bör ha förberedelse på att detta kan bli ett långvarigt krig. Vi måste också ha ett långsiktigt perspektiv på att vi kan stötta de plattformar och system som vi skickar till Ukraina på ett varaktigt sätt, säger försvarsministern under presskonferensen.

Försvarsministern framhöll uthållighet under presskonferensen och berättar att regeringen skänker reservdelar och beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljard kronor. Stödpaketet innefattar bland annat lastbilar, minröjningsutrustning samt ammunition till Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 och artillerisystemet Archer.

Under punkten "Ytterligare stöd gällande luftvärn", meddelar försvarsministern att regeringen föreslår att återförsälja Jaktrobot 99 (Rb 99) till USA. I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet står det att "riksdagen ger också regeringen ett bemyndigande att sälja Rb 99 till USA. USA kommer i sin tur att skänka dessa jaktrobotar till Ukraina och erbjuda Sverige att köpa en modernare version av AMRAAM."

I juli beviljade amerikanska utrikesdepartementet tillstånd för en möjlig försäljning av upp till 250 jaktrobotar till Sverige till ett värde av 605 miljoner dollar, vilket Försvarssektorn Nyheter rapporterat om tidigare.

Annons

Stödpaketet omfattar även ersättning till Försvarsmakten för till exempel transport och säkerhetsskyddskostnader. Det totala värdet på stödpaketet beräknas till 3,4 miljarder kronor, vilket innebär att det totala värdet på Sveriges militära stöd nu överskrider 20 miljarder kronor totalt, enligt pressmeddelandet.

Regeringen tillför 545 miljoner i ökade anslag till Försvarsmakten för återanskaffning och genomförande under 2023, och beräknar behöva tillföra ytterligare 2,8 miljarder kronor under 2024 - 2027.

Försvarsministern riktade även ett tack till riksdagens partier för en bra dialog kring stödpaket. Givet att allt går som planerat i finansutskottet och riksdagen kommer regeringen verkställa beslutet på fredag.

På en fråga från TT, om det finns en gräns för hur mycket Sverige kan ge till Ukraina säger generallöjtnant Michael Claesson att:

Annons

– Stödet sker med konsekvenser - men de är hanterbara. Jag vill peka på vikten för att efterhand, i det här logistik- och försörjningskonceptet, också sätta industribasen i fokus. Det handlar om att skapa förutsättningar för direktupphandling, med eller utan stöd från internationella aktörer. Det är också en förutsättning för att det här ska hålla långsiktigt.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: