Fredrik Jacobsson ny Training Manager på Aimpoint

Publicerad: 2023-08-16 14:07

Fredrik Jacobsson har lämnat tjänsten som Arméns Vapenofficer och blivit utsedd till Training Manager vid Malmöföretaget Aimpoint AB som har dominerat riktmedelsmarknaden i årtionden. Efter värnplikten vid IB 12 i Eksjö utbildades Fredrik Jacobsson till officer och tjänstgjorde inledningsvis vid P 7 i Revingehed. Där blev han så småningom vapenofficer och utbildade förbandets soldater och skjutinstruktörer. Tio år senare blev han Markstridsskolans vapenofficer och slutligen Arméns Vapenofficer. I den rollen skrev han skjutreglementen för eldhandvapen och pansarskott samt bedrev instruktörsutbildning såväl på Markstridsskolan som ute på förband.

Annons

Efter 20 år som yrkesofficer är det dags för nya utmaningar:

- Det var naturligt för mig med en fortsättning inom försvarsindustrin. Jag ser det som att jag fortfarande spelar i samma lag, men på en annan plats på planen än innan. Att utbilda och utveckla andra har alltid varit min huvudsakliga arbetsuppgift, och jag är mycket glad över att få möjligheten att fortsätta med det, fast i ny form och över hela världen.
- Fredrik Jacobsson, Training Manager vid Aimpoint AB

FSN: Vad ingår i din nya befattning? 
FJ: Jag stödjer Aimpoints försäljning och marknadsföring genom att bedriva utbildning, såväl extern som intern samt genomför demonstrationer på Aimpoints produkter för potentiella kunder. Det är en bred portfölj jag har att sätta mig in i, där jag dels ska kunna svara på mycket ingående tekniska frågor om produkterna, dels på ett förtroendeingivande sätt kunna utbilda kunder på de produkter man har köpt samt att kunna visa på nyttan med andra delar av Aimpoints produktsortiment. Allt för att hjälpa kunden att fylla sitt behov så långt som möjligt och öka potentialen för vidare affärer.   

FSN: Vad fick dig att intressera dig för jobbet och just Aimpoint?
FJ: Jag har använt Aimpoints produkter i tjänsten och privat vid jakt och tävlingsskytte under lång tid. Jag sköt mina första skott med ett rödpunktssikte från Aimpoint redan år 2000 och har sedan dess haft ett grundmurat förtroende för företaget och produkterna. Som soldat uppskattar man materiel som är enkel att förstå och använda, lätt att utbilda på och som man känner att man kan lita på till 100% när det väl gäller, och för mig har alltid våra rödpunktssikten varit just sådan materiel. Jag har alltid sett en karriär inom försvarsindustrin som en mycket attraktiv fortsättning på min karriär efter Försvarsmakten och Aimpoint har alltid av många anledningar legat synnerligen högt på den lista av företag jag skulle kunna tänka mig att arbeta hos.   

Annons

FSN: Vad är ditt fokus kommande tre månader? 
FJ: Jag kommer att sätta mig in i arbetsuppgifterna, lära känna kollegorna och arbetsformerna, förstå företagets inre liv och uppbyggnad, lära mig mer om våra produkter och framförallt spinna upp i hastighet så att jag kan bli fullt användbar så snart som möjligt. 

FSN: Vad ser du för trender kopplat till branschen? 
FJ: De stora utvecklingssprången inom finkaliberområdet och buret pansarvärn sker främst inom riktmedels- och ammunitionssidan. En soldat från 1960 hade i stort känt igen de automatkarbiner och granatgevär som används idag, men för optik och optronik går trenden mot mindre och lättare sikten, smarta och avståndsmätande sikten och nätverkande system. Inom en snar framtid kommer rödpunktssikten på pistoler mycket sannolikt att vara normerande och det kommer sannolikt vara regel snarare än ett undantag att pansarvärnsvapen kommer att ha smarta sikten som hjälper skytten att snabbt träffa målet med mycket hög träffsannolikhet i alla situationer, allt för att vinna duellen.
Sikten för jakt och tävlingsskytte omfattas av samma utveckling och där gäller samma sak, siktena blir mindre, lättare, mer effektiva och hjälper skytten att snabbare kunna träffa rätt mål med hög träffsannolikhet. Aimpoint är ledande i utvecklingen i branschen inom dessa områden.

FSN: Vilka kunder och länder kommer du arbeta med? 
FJ: Jag kommer att arbeta med såväl våra professionella kunder, huvudsakligen militär och polis, som med våra kunder inom jakt och sportskytte. Vår marknad är global och jag kommer att arbeta i hela världen och resa mycket. Enda undantaget är USA, vår största marknad. Där sköts försäljning och marknadsföring av Aimpoint Inc, vårt amerikanska dotterbolag. Jag kommer dock naturligtvis att spendera en hel del tid även där. 

FSN: Vad är ditt mål att kunna uträtta? 
FJ: Efter mer än 20 år i Försvarsmakten vill jag hitta nya vägar att utvecklas och fördjupa mig ännu mer inom mitt specialområde som är utbildning på skytte och vapen, jag vill lära mig om försvarsindustrin och rent generellt hur det fungerar i privat sektor och på ett välfungerande företag. På sikt vill jag såklart vara bidragande i Aimpoints fortsatta utveckling och att stärka företaget.  

Annons

FSN: Varför stannade du kvar i försvarssektorn? 
FJ: Jag har alltid uppskattat att vi har en så otroligt framstående svensk försvarsindustri. Jag har alltid sett den som en stor styrka för vårt land, och oavsett om jag har hanterat materiel från Aimpoint, Spuhr, Saab, Bofors, Hägglunds eller annan svensk försvarsmateriel så har jag känt en trygghet i såväl kapaciteten som materielen har gett mig och mina soldater som i det faktum att det är vi, ett litet land på 10 miljoner i den kalla Norden, som har förmågan och viljan att producera så här bra materiel. Det är tämligen unikt. Jag har aldrig förstått varför vi skulle skämmas för att vi har den här förmågan utan jag tycker tvärtom att vi ska vara oerhört stolta över vår försvarsindustri. Därför var det naturligt för mig med en fortsättning inom försvarsindustrin. Jag ser det som att jag fortfarande spelar i samma lag, men på en annan plats på planen än innan.


Vill din organisation synas med en nyhet eller annons?

Klicka här för mer information - Kontakta oss!

Dela: