Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-11-13 13:18

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 45 erbjöd bland annat ÖB:s militära råd, bilaterala möten i Helsingfors och nytt projekt att forska om sårbarheter i det svenska elsystemet.

Annons

MilDef emottar order om 30 miljoner

MilDef har fått uppdraget att leverera hårdvara till ett ej namngivet Natoland. Därutöver, har MilDef fått ett fördjupat förtroende att leverera taktisk IT till nya strategiska projekt inom både mark- och luftförsvar i landet. Beställningen är ett avrop på aktuellt ramavtal. Ordern är värd 30 miljoner kronor och leveranser beräknas ske under 2024.
Läs mer!

Avioniq i mångårigt avtal med FMV

Försvarets materielverk har tecknat ett flerårigt avtal med Avioniq AB för att införa deras AqLab- och AqModel-programvara inom Försvarsdepartementet och försvarsmyndigheterna. Kontraktet föranleddes av ett tvåårig utvärderings- och valideringsprocess av FMV. 
Läs mer!

ÖB har överlämnat militära råd till regeringen

ÖB och försvarsmakten har lämnat sina rekommendationer till regeringen angående hur Sveriges försvarsförmåga bör utvecklas. Dessa rekommendationer utgör underlag för det kommande försvarsbeslutet som planeras äga rum år 2024.
Läs mer!

Svensk myndighet nyttjar option från tidigare avtal med Advenica

Advenica AB har erhållit en order värd 13,7 miljoner kronor för att fortsätta utveckla sina kryptoprodukter. Order är resultatet av att ej namngiven svensk myndighet, som först beställde produkterna i juni 2021, utnyttjat en tidigare option.
Läs mer!

Annons

FHS ska forska på sårbarheter i det svenska elsystemet

Försvarshögskolan och Uppsala universitet har tilldelats ett bidrag på totalt sex miljoner kronor från Energimyndigheten för att bedriva forskning om sårbarheter i det svenska elsystemet under kriser.
Läs mer!

Astor i avtal om att förvärva Mikroponent

Scandinavian Astor Group har ingått avtal om att förvärva Mikroponent till en maximal köpeskilling om cirka 40 miljoner kronor. Mikroponent är ett industriföretag inom laserskärning och etsning med försvarsprodukter som ett av sina kärnområden.
Läs mer!

Pål Jonson och Tobias Billström i Helsingfors för bilaterala möten

Utrikesminister Tobias Billström (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) har besökt Helsingfors och träffat Finlands utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen.
Läs mer!

Dela: