FHS ska forska på sårbarheter i det svenska elsystemet

Publicerad: 2023-11-07 16:00

Försvarshögskolan och Uppsala universitet har tilldelats ett bidrag på totalt sex miljoner kronor från Energimyndigheten för att bedriva forskning om sårbarheter i det svenska elsystemet under kriser, skriver FHS i ett pressmeddelande den 2 november.

Annons

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet med namnet "Resilient Electricity Supply in Sweden: Towards a National Crisis Energy system (RESISTANCE)" kommer att utforska elsystemets sårbarheter i fyra olika krisscenarier, inklusive cyberattacker, tekniska fel, naturkatastrofer och väpnade konflikter.

Målet är att utvärdera hur sårbart elsystemet är och undersöka möjligheter och lösningar för att förbättra beredskapen inför framtida energikriser.

– Vi ska undersöka både de tekniska möjligheterna och begränsningarna i det nuvarande systemet, liksom den mänskliga faktorn, som förväntade beteenden och viljan att anpassa sig, säger Vera van Zoest, projektledare och biträdande lektor i försvarssystem vid Försvarshögskolan i pressmeddelandet.

Projektet pågår från 2024 till 2026 och involverar experter inom energisystem, dataanalys, krishantering och kognitiv psykologi. Försvarshögskolan är projektets huvudkoordinator och erhåller 3,9 miljoner kronor av bidraget, medan Uppsala universitet får 2,1 miljoner kronor. Resultaten från forskningen ska bidra till att stärka Sveriges elsystem och öka motståndskraften mot framtida kriser.

– Resultaten från projektet ska stödja uppbyggnaden av ett mer motståndskraftigt elsystem i Sverige, med bättre beredskap inför framtida energikriser. Vi ser ju redan i dag hur vi påverkas av aktuella kriser, som naturkatastrofer och kriget i Ukraina, säger Vera van Zoest.

Dela: