Försvarssektorn i veckan

Publicerad: 2023-11-06 13:25

Försvarssektorn Nyheter levererar veckans sammanfattning av det senaste från försvarssektorn! Vecka 44 erbjöd bland annat köp av nya jaktrobotar, ny utredning av svensk underrättelseverksamhet och kontrakt mellan Micropol och Hägglunds.

Annons

Carl Bildt ska utreda svensk underrättelseverksamhet

Regeringen har fattat beslut om att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten och tillsatt tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M) till särskild utredare. Utredningens uppdrag är att se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet.
Läs mer!

MSB överlämnar rapport om prioriteringar i civila försvaret

MSB har redovisat en rapport vid namn Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret. MSB har däri föreslagit tre olika nivåer av investeringar - 10, 15 och 20 miljarder kronor årligen - för att öka landets motståndskraft vid ett eventuellt militärt angrepp. 
Läs mer!

Natos Jens Stoltenberg gästtalar vid Nordiska rådet

Flera toppnivåmöten har genomförts i Oslo inom ramen för Nordiska rådet. Däribland deltog statsminister Ulf Kristersson (M) och utrikesminister Tobias Billström (M). Natos generalsekreterare, Jens Stoltenberg, är årets gästtalare.
Läs mer!

Micropol och Hägglunds i kontrakt om leveranser av fälttaktisk fiberoptik

Micropol Fiberoptic och BAE Systems Hägglunds har tecknat ett kontrakt om leveranser av fälttaktisk fiberoptik. I anslutning till kontraktet placerar BAE Systems Hägglunds betydande order hos Micropol Fiberoptic för leveranser fram till 2028.
Läs mer!

Sverige köper nya jaktrobotar av USA

Försvarets materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten tecknat avtal med USA för köp av Jaktrobot 99 AMRAAM samt utrustning för integration, utvärdering, utprovning och hanteringsutrustning. Sammanhållande på den amerikanska sidan har varit Defense Security Cooperation Agency, DSCA.
Läs mer!

Dela: