Carl Bildt ska utreda svensk underrättelseverksamhet

Publicerad: 2023-10-30 10:38

Regeringen har fattat beslut om att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten och tillsatt tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt (M) till särskild utredare. Utredningens uppdrag är att se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Annons

Regeringen skriver att översynen ska göras mot bakgrund av omvärldsutvecklingen och den försvars- och säkerhetspolitiska situationen, den förändrade hotbilden samt den tekniska utvecklingen. Den svenska underrättelseverksamheten har inte varit föremål för någon allmän översyn på över 20 år och världen ser väldigt annorlunda ut idag.

Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 15 december 2024.

Utredningen ska också bedöma vilka behov av underrättelser som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa behov kan tillgodoses. Även samordning, och förmågan att sammanställa och analysera underrättelser för att täcka behoven ska analyseras. Vid behov ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag, skriver regeringen.

Utredningsuppdraget annonserades i går den 29 oktober på Svenska Dagbladet i en debattartikel, skriven av försvarsminister Pål Jonson (M) samt Kristdemokraternas och Liberalernas försvarspolitiska talespersoner Mikael Oscarsson (KD) respektive Anna Starbrink (L).

I debattartikeln skriver de bland annat att "Sverige ska stå väl rustat att möta ett försämrat säkerhetsläge." De menar att en översyn av den svenska underrättelse­verksamheten kan ytterligare bidra till bättre lägesuppfattning och stärka möjligheterna till tidigt och relevant besluts­fattande. 

Dela: