Sverige köper nya jaktrobotar av USA

Publicerad: 2023-11-02 10:37

Försvarets materielverk har på uppdrag av Försvarsmakten tecknat avtal med USA för köp av Jaktrobot 99 AMRAAM samt utrustning för integration, utvärdering, utprovning och hanteringsutrustning. Sammanhållande på den amerikanska sidan har varit Defense Security Cooperation Agency, DSCA, skriver FMV i ett pressmeddelande.

I juli beviljade det amerikanska utrikesdepartementet tillstånd för en möjlig försäljning av upp till 250 jaktrobotar till Sverige om ett värde av 605 miljoner dollar, vilket Försvarssektorn Nyheter skrivit om tidigare.

Annons

Den radarjaktrobot som nu upphandlas är den senaste versionen, med förbättrade systemprestanda. Den ersätter även de äldre jaktrobotar som Sverige sålt till USA för vidare donation till Ukraina, skriver FMV.

Under en presskonferens i augusti, när regeringen presenterade det trettonde stödpaketet till Ukraina, meddelade försvarsministern att regeringen föreslår att sälja tillbaka Jaktrobot 99 (Rb 99) till USA. I ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet samma dag står det att "riksdagen ger också regeringen ett bemyndigande att sälja Rb 99 till USA. USA kommer i sin tur att skänka dessa jaktrobotar till Ukraina och erbjuda Sverige att köpa en modernare version av AMRAAM."

FMV skriver att upphandlingen sker som Foreign Military Sales vilket innebär att Försvarets materielverk köper materielen av den amerikanska staten och DSCA som godkänt försäljning av AMRAAM till Sverige upp till ett värde av 605 miljoner USD.

Lars Helmrich, chef för verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel vid FMV, säger att myndigheten uppskattar möjligheten att köpa jaktrobotarna direkt från USA:

– I det rådande säkerhetspolitiska läget och med den pågående ökningen av Sveriges försvarsförmåga är tillförsel av ytterligare ammunition till stridsflyget angeläget. Att vi nu anskaffar fler AMRAAM direkt från amerikanska staten snabbar på den processen vilket vi är tacksamma för.

Dela: