MSB överlämnar rapport om prioriteringar i civila försvaret

Publicerad: 2023-10-30 18:29

Regeringen har uppdragit Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att presentera förslag för att stärka Sveriges civila försvar under perioden 2025-2030. I dag redovisar MSB sitt svar genom en rapport de kallar Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret. MSB har föreslagit tre olika nivåer av investeringar - 10, 15 och 20 miljarder kronor årligen - för att öka landets motståndskraft vid ett eventuellt militärt angrepp.

Annons

Åtgärderna strävar efter att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och försörjning, stärka kommuners förmåga att hantera krigssituationer och säkerställa samhällsutövningens uthållighet. Regeringen och riksdagen måste nu ta ställning till dessa förslag för att säkerställa Sveriges säkerhet och motståndskraft.

MSB:s generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, har även presenterat förslagen till prioriteringar för stärkandet av Sveriges civila försvar fram till 2030 i en debattartikel på Dagens Nyheter.

De har segmenterat upp stödet i tre nivåer av investeringar på 10, 15 respektive 20 miljarder kronor årligen för att redovisa skillnaderna i uteffekt beroende på hur mycket stöd som ges.

Skillnaderna mellan anslagsnivåerna yttrar sig i såväl omfattningen av vad som kan prioriteras men även i uthålligheten, enligt Charlotte Petri Gornitzka.

Generaldirektören framhåller att på nivån om 20 miljarder kronor så kvarstår en del brister i relation till målet för det civila försvaret, men att det blir en bättre helhet. Hon avslutar med att skriva att det krävs substantiella satsningar för att uppnå den förmåga som politiken hittills har signalerat att man önskar.

Dela: